name="Consultare lista discipline"
Vizualizare
Semestru
Facultate
DCT oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
1.
sem=2
Autocunoaștere și învățare ( conf. univ. dr. Adela Claudia Cîndea ) Activă
Această disciplină își propune să dezvolte studenților abilități de operare cu o serie de concepte specifice autocunoașterii, dezvoltării personale și învățării.
Autocunoașterea propriilor aspecte psihologice personale în contextul procesului de învățare, precum cultivarea autonomiei și responsabilității, încrederii de sine la nivel personal și profesional. În stabilirea conţinuturilor disciplinei s-au avut în vedere abordări similare din mediul academic național și internațional și competențele necesare autocunoașterii și invățării eficiente. Parcurgerea activităților oferă viitorilor absolvenți capacitatea unei mai bune cunoașterii de sine, în vederea dezvoltării personale și a abordării unui proces eficient de învățare.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
2.
sem=2
Autonomie decizională şi de iniţiativă proprie ( lect. univ. dr. Ramona Elena Hurduzeu ) Activă
Cursul de față oferă studenților posibilitatea de a învăța să delimiteze între manifestările specifice autonomiei și acțiunile pe cont propriu, să diferențieze între propriile resurse psihologice angrenate în procesul decizional. De asemenea studenții vor parcurge aspecte legate de construirea unei structuri de valori în concordanţă cu propriile interese, aspecte referitoare la identificarea unor modalități specifice de manifestare în concordanţă cu propria schemă de valori. Conținuturile discutate și exemplificate în contextul cursului și seminarului sunt problematici cu care fiecare cursant în parte se intersectează în viața de zi cu zi, sunt parte a procesului de dezvoltare a individului uman și fac subiectul preocupărilor zilnice a oamenilor, în general, deoarece determină la reflectare profundă asupra propriilor resurse pentru a lua, mai apoi, cele mai bune decizii în situații concrete de viață.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

3.
sem=2
Etică și deontologie ( conf. univ. dr. Corina-Mirela Ilin ) Activă
Cursul Etică și deontologie oferă o perspectivă complementară, nuanțată și aprofundată în vederea diversificării abordărilor și dezbaterilor prilejuite de cursul introductiv (DCT) De ce oamenii buni fac lucruri rele – curs de etică și integritate academică. Cursul permite studenților și masteranzilor documentarea, informarea și explorarea unor teme și provocări dilematice din domeniul eticii aplicate, psihologiei moralei dar și a deontologiei profesionale. Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
4.
sem=1
Gândire critică ( conf. univ. dr. Darius Borovic ) Activă
Trăim într-o perioadă marcată de probleme sociale, economice, morale și legate de o societate post-pandemică. Manipularea din presă și din mediile sociale face ca problemele reale să fie greu de identificat și de multe ori ascunse. În cadrul acestui curs studenții vor învăța să analizeze probleme din viața personală și socială, să exprime puncte de vedere personale bazate pe argumente și să propună soluții bazate pe colaborare și pe valori autentice, ieșind din cadrul prejudecăților, stereotipurilor și al manipulării. Studenții vor exprima puncte de vedere argumentate bazate pe analiză. În cadrul cursului se vor prezenta cazuri de actualitate discutate în viața publică și în mediile sociale.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
5.
sem=1
Gestiunea eșecului ( lect. univ. dr. Gabriela Domilescu ) Activă
Această disciplină își propune (atât prin conținuturile sale, cât și prin modalitatea de lucru, PBL: problem based learning/ „învățare bazată pe rezolvarea de probleme” să le formeze studenților competențe de gestiune eficientă a eșecului personal, social și profesional; să dezvolte capacitate de învățarea autonomă și autoreglată; să promoveze starea de bine și modalități de realizarea a acesteia în rândul în context personal și profesional și să promoveze cooperarea și munca în echipă prin asumarea rolurilor specifice. Prin familiarizarea cu specificul conceptelor de eșec, procrastinare, învățare autonomă și autoreglată, management al învățării, stare de bine și prin participare la activitățile desfășurate în sistem PBL, studenții, viitori absolvenți vor reuși să se adapteze și să performeze mai bine diverselor contexte academice, personale, sociale și profesionale pe care le vor întâlni în viață.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
6.
sem=2
Managementul timpului ( lect. univ. dr. Magdalena Petrescu ) Activă
Această disciplină își propune să le formeze studenților competențe de gestiune eficientă a timpului, atât pe dimensiunea profesională, cât și pe cea personală; să dezvolte capacitatea de învățare autonomă și autoreglată; să promoveze cooperarea și munca în echipă. Prin familiarizarea cu specificul conceptelor de procrastinare, învățare autonomă și autoreglată, management al învățării, management al timpului și dezvoltarea competențelor disciplinei, studenții, viitori absolvenți vor reuși să se adapteze și să performeze mai bine diverselor contexte academice, personale și profesionale pe care le vor întâlni în viață.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
7.
sem=2
Rezolvarea de probleme ( asist. univ. dr. Cristina Lavinia Ceapă ) Activă
"Cursul Rezolvare de probleme oferă studenților posibilitatea formării competențelor de: înțelegere a specificului funcționării gândirii umane; conștientizare a reacțiilor umane la schimbare, cauze care le generează și efecte implicite; identificare și depășirea blocajelor mentale și emoționale legate de situațiile problematice și rezolvarea lor; identificarea stilului personal de raportare la probleme; cultivarea unei atitudini orientate spre soluție.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
8.
sem=2
Țări și regiuni francofone: unitate în diversitate ( lect. univ. dr. Cosmina Simona Lungoci ) Activă
Această disciplină propune studenților o perspectivă interdisciplinară, cu aspecte lingvistice și culturale cu privire la spații și țări francofone. De asemenea oferă studenților familiarizarea acestora cu noțiunile de francofonie, bilingvism, diversitate culturală; cu localizarea pe harta lumii a spațiilor francofone și cu observarea și cunoașterea unor aspecte culturale, istorice, sociologice, lingvistice, antropologice referitoare la țările francofone.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

9.
sem=2
Tehnici de muncă intelectuală ( conf. univ. dr. Dana Felicia Gavreliuc ) Activă
Această disciplină își propune o familiarizare a studenților cu aspectele psihologice ce trebuie corect gestionate la nivel educațional în cadrul procesului de învăţământ, în vederea sporirii abilităților cognitive și metacognitive ale educabililor.
Conținutul disciplinei asigură o fundamentare teoretică riguroasă, ce poate constitui punct de plecare în elaborarea unor studii de specialitate în domeniu și este corelat cu programele pentru examenele de titularizare, definitivat, grad didactic II.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
10.
sem=2
Tehnici și abilități de comunicare ( lect. univ. dr. Ancuța Ioana Franț ) Activă
Disciplina Tehnici și abilități de comunicare își propune să familiarizeze studenții cu problematica specifică procesului de comunicare și să le formeze competențe de comunicare eficientă în diferite contexte cu diverși interlocutori, să gestioneze eficient prin comunicare conflictele, să aplice diferite tehnici de eliminare a acestora, dar și de prevenire, respectiv să-și dezvolte capacitățile de negociere și / sau mediere.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

DCT oferite de Facultatea de Arte și Design
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
11.
sem=1
Teoria modei 1: Concepte contemporane ( lect. asoc. dr. Corina Mutu ) Activă
Cursul se înscrie în aria studiilor culturale și oferă reperele teoretice pentru înțelegerea evoluției vestimentației și a sistemului modei, plasează costumul într-un context conceptual mai larg, prin stabilirea de asociaţii cu sociologia, psihologia, cu limbajul și comunicarea, artele vizuale, filmul, teatrul, literatura, antropologia. Conţinutul cursului poate fi parcurs de către toți studenţii interesaţi de domeniul designului vestimentar și al modei.
Haina este o formă majoră de expresie vizuală şi de construire a identităţii în viaţa cotidiană, este o temă importantă a culturii. Cursul abordează principalele sisteme teoretice referitoare la locul si rolul vestimentației în societate • Corpul și relația lui cu vestimentația, ca obiect cultural - în istorie, antropologie, geografia culturală a oraşelor moderne • Moda ca fenomen comportamental în contexte materiale şi non-materiale (fenomenele de comportament de consum) • Moda ca obiect şi ca proces - conceptualizare pe două dimensiuni distincte, obiectul de moda si procesul de moda, sistemul modei, principiile modei • Moda ca formă de comunicare - aspecte ale stilului, spiritul vremii, moda ca artă performing,. identificarea relaţiilor artă – modă – societate
Oportunitățile profesionale din industria modei nu se mai concentrează doar pe designer ci și pe modul în care ea poate fi comunicată și promovată către actorii modei, de la fotografi, stilişti, producători, regizori și experți în relații publice, până la bloggeri, scriitori, jurnaliști, curatori, comentatori și teoreticieni.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
12.
sem=2
Teoria modei 2: Concepte contemporane ( lect. asoc. dr. Corina Mutu ) Activă
Cursul oferă reperele teoretice necesare pentru a înțelege locul, rolul și influența vestimentației în societatea postmodernă. Conţinutul cursului poate fi parcurs de către toți studenţii interesaţi de studiile culturale în general, de cultura pop și de temele majore ale societății contemporane,de domeniul designului vestimentar. Cursul apropie domeniul studiilor culturale și istorice de modă și domeniile conexe ei, introduce concepte cheie și direcții care pot constitui baza unor cercetări personale.

1. Este o disciplină academică în relație cu dezbaterile contemporane privind preocupările și orientările majore din moda contemporană: etica modei, sustenabilitatea, inovația, mediul virtual, identitatea de gen, rasă, religie,etc (cercetare)
2. Familiarizează studenții cu procesul de creație în design-ul vestimentar,
3. Dezvoltă aptitudini critice și analitice (analiza);
4. Dezvoltă abilități de comunicare academică (comunicare și prezentare).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

13.
sem=1
Artă și religie 1 ( lect. univ. dr. Gabriel Kelemen ) Activă
Cursul oferă repere importante din istoria religiilor lumii, privită ca o istorie a spiritualităţii şi a modului de manifestare a acestor credinţe, îmbrăcând diferite forme artistice. Acest curs contribuie astfel la înţelegerea fenomenului religios şi artistic, la cunoașterea şi recunoaşterea sistemelor complexe ce survin ca pârghi majore în schimbarea paradigmelor culturale.

Prerechizite: - pregătire medie - cultură generală;

Număr maxim participanți: 90

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
14.
sem=2
Artă și religie 2 ( lect. univ. dr. Gabriel Kelemen ) Activă
Cursul oferă repere importante din istoria religiilor lumii, privită ca o istorie a spiritualităţii şi a modului de manifestare a acestor credinţe, îmbrăcând diferite forme artistice. Acest curs contribuie astfel la înţelegerea fenomenului religios şi artistic, la cunoașterea şi recunoaşterea sistemelor complexe ce survin ca pârghi majore în schimbarea paradigmelor culturale.

Prerechizite: - pregătire medie - cultură generală;

Număr maxim participanți: 90

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
15.
sem=1
Corpul uman – Subiect și obiect artistic 1 ( lect. univ. dr. Daniela Catona ) Activă
Cursul are ca obiectiv general însușirea cunoștintelor legate de interacțiunea dintre corpul uman și mediile de expresie specifice artelor vizuale.
Studentul va dobândi capacitatea de a construi un discurs (proiect, referat, eseu etc.) prin raportarea la modalitățile conceptuale și expresive de investigare a corpului uman din punct de vedere artistic, relaționat domeniului de studiu din care provine.

Prerechizite: - adaptarea și prelucrarea cunoștintelor teoretice, a
informației documentare și a metodelor tehnice,
pentru realizarea unui sistem creativ, individualizat într-un proiect
personal complex;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
16.
sem=2
Corpul uman – Subiect și obiect artistic 2 ( lect. univ. dr. Daniela Catona ) Activă
Cursul are ca obiectiv general însușirea cunoștintelor legate de interacțiunea dintre corpul uman și mediile de expresie specifice artelor vizuale.
Studentul va dobândi capacitatea de a construi un discurs (proiect, referat, eseu etc.) prin raportarea la modalitățile conceptuale și expresive de investigare a corpului uman din punct de vedere artistic, relaționat domeniului de studiu din care provine.

Prerechizite: - adaptarea și prelucrarea cunoștintelor teoretice, a
informației documentare și a metodelor tehnice,
pentru realizarea unui sistem creativ, individualizat într-un proiect
personal complex;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
17.
sem=1
Istoria culturii și civilizației 1 ( lect. univ. dr. Gabriel Kelemen ) Activă
Înțelegerea fundamentelor culturale, relaţia civilizaţiei în raport cu periodizarea cronologiilor stilistice. Asimilarea principiilor comune, a similarităţiilor, dintre şi între culturi-civilizații în contextul multicultural contemporan.

Prerechizite: - pregătire medie - cultură generală;

Număr maxim participanți: 90

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
18.
sem=2
Istoria culturii și civilizației 2 ( lect. univ. dr. Gabriel Kelemen ) Activă
Înțelegerea fundamentelor culturale, relaţia civilizaţiei în raport cu periodizarea cronologiilor stilistice. Asimilarea principiilor comune, a similarităţiilor, dintre şi între culturi-civilizații în contextul multicultural contemporan.

Prerechizite: - pregătire medie - cultură generală;

Număr maxim participanți: 90

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
19.
sem=1
Tehnici contemporane de pictură 1 ( lect. univ. dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative si capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite. Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
20.
sem=2
Tehnici contemporane de pictură 2 ( lect. univ. dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative și capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite. Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
21.
sem=1
Tehnologii multimedia-experiment vizual în imaginea digitală ( lect. univ. dr. Ion Gherman ) Activă
Dezvoltarea tehnologiei a oferit artei posibilitatea de a evolua cu o viteză de neimaginat. Totuși, viziunea, cultura și societatea au un fir de istorie care nu poate fi ignorat.
Cursul iși propune o incursiune în manipularea imaginii pornind de la tehnici consacrate cum ar fi colajul și fotomontajul până la posibilitatea de a experimenta arta în medii tehnologice emergente.
Ne propunem ca prin studierea platformelor experimentale în domeniul prelucrării de imagini să dezvoltăm întregul potențial al creării de imagini prin mijloace tehnologice specifice și nespecifice domeniului artistic.

Pornind de la valoarea fotografiei tradiționale, ne uităm la ceea ce se află dincolo de fotografie, căutăm noi referințe prin cercetarea impactului tehnologic asupra fotografiei și a ceea ce înseamnă apariția tehnologiei pentru creatorii de artă, ca întreg.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

DCT oferite de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
22.
sem=1
Deus 3.0: Zeii cuantici ( prof. univ. dr. habil. Mihai Viorel Putz ) Activă
Cursul de față este o prelegere-incursiune-deschisă-și-co-participativă (cu studentii ca parte a actului de cunoaștere co-împartășită) între fațetele multiple ale Transformării Omului cuantic din mileniul 3 (Q-Sapiens, Sapiens 3.0) în entități Trans-Umane (văzute ca Zeii Cuantici ai Mileniului 3: mașini moleculare, mașini de lumi și lumini coerente, mașini-roboți, cyborgs, inteligența artificială, viața artificială, sinteza genomică, sinteza umană, digitalizarea fericirii, puterea minții, teleportarea materiei (susbtanță și câmp), informația și criptarea cuantică, nano-economia, internet-of-all-things, www, etc.). • În al treilea mileniu (3.0) Omul cuantic (Sapiens 3.0) a reluat deja provocarea eternității cu mijloacele nano-științei și nano-tehnologiei cuantice, explicit prin nano-materiale/gadgeturi, nano-bio-materiale, mediate de nano-electronică, spectroscopie de înaltă intensitate și rezoluție, prin mijlocirea informației (și teleportarii) cuantice, a digitalizării mai mult sau mai puțin controlate. Competente transversale: • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și a deontologiei specifice domeniului, sub asistență calificată;
• Realizarea unor activități în echipă multi- și trans- disciplinară utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse
• Utilizarea eficientă a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare profesională asistată, atât în limba română, cât si într-o limbă de circulație internațională

Prerechizite: - cultură generală, Sapiens 3.0: Omul Cuantic (curs complementar 2019-2020);

- cunoștințe de limba engleză și de informatică;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
23.
sem=2
Geografia muzicii: o incursiune spatio-temporala in cultura muzicala POP ( lect. univ. dr. Ioan Sebastian Jucu ) Activă
Cunoaşterea complexă şi înţelegerea problemelor de geografie a muzicii particularizate pentru cultura pop, de mare actualitate în cercetările ştiinţifice actuale în special la nivel internaţional. Competente transversale: promovarea abilităţii de muncă în echipă, de comunicare orală şi scrisă, dezvoltarea gândirii critice asupra proceselor şi fenomenelor culturale; Utilizarea tehnologiei şi informaţiei în comunicare TIC; recunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale şi a multiculturalităţii; deschiderea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, şi respectarea valorilor şi eticii profesionale; dezvoltarea abilităţii de operare în manieră interdisciplinară cu metodologii proprii, specifice; Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea opiniilor diverse. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, prin domenii de nişă de mare actualitate în contextul cercetărilor actuale. Formarea unor noi competenţe de analiză a sistemelor, valorilor, trăsăturilor, complexelor şi fenomenelor culturale din perspectivă geografică în context spaţio-temporal dar şi analitic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
24.
sem=2
Geografie culturală și turism cultural ( conf. univ. dr. Sorina Voiculescu ) Activă
Cunoaşterea conceptelor cu care operează geografia culturală; Înţelegerea originii culturale a peisajelor; Înţelegerea relaţiilor şi legităţilor existente la nivelul sistemelor culturale; Valorificarea acestora în scop turistic. Competente transversale: Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor,normelor şi a valorilor codului de etică profesională
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
25.
sem=1
Molecule care au schimbat lumea ( conf. univ. dr. Gabriela Preda ) Activă
Cursul cu titlul Molecule care au schimbat lumea se adresează studenţilor din UVT cu diverse specialități. Cursul vizeazǎ transferul de cunoştinţe generale privind molecule și biomolecule de referință, principalele lor caracteristici structurale și proprietăți, precum și aplicațiile lor și utilizarea lor în diverse domenii (farmacie şi medicinǎ, alimentație, agriculturǎ, etc.) cu accent deosebit asupra impactului acestora asupra vieţii şi activitǎţilor umane, asupra problemelor lumii de azi în context global. Competente transversale: • Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
• Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea responsabilităților corespunzătoare profilului professional și personal.
• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.
• Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
26.
sem=1
Toxicologia medicamentelor, cosmeticelor, alimentelor ( lect. univ. dr. Corina Duda-Seiman ) Activă
Dobândirea principiilor fundamentale şi a metodelor de lucru în toxicologie; asimilarea parametrilor, metodelor utilizate în toxicologie. Competente transversale: • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistaă, atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională
• realizarea unui proiect/unei activităţi în echipă multidisciplinară şi identificarea rolurilor profesioanle specifice

Prerechizite: - cultura generală, limba engleză, utilizare calculator;

Număr maxim participanți: 70

DCT oferite de Facultatea de Drept
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
27.
sem=2
Criminalistică ( dr. Cristian Neghină ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei „Criminalistică” îl reprezintă transmiterea către studenți a practicilor criminalistice, deprinderea de către aceștia a metodelor de cercetare ale urmelor infracţiunilor, modul de investigare a acestora, precum şi tacticile şi metodologia de desfăşurare a anumitor activităţi specifice cercetării penale.
De la ficţiune la realitate, cercetarea criminalistică prezintă elemente specifice de abordare, precum şi proceduri ce se aplică în concordanţă cu legislaţia statelor, ţinând pasul cu cele mai avansate tehnici şi metode de investigare.
Principalele teme abordate vizează:
- Domeniul de cercetare al criminalisticii: Nivelul actual al cercetărilor; Definirea criminalisticii; Raportul criminalisticii cu alte științe: dreptul penal; politica penală; criminologia, fizica, chimia, biologia etc.; Statutul criminalisticii ca știință: Criminalistica - știință inter-, pluri- şi trans- disciplinară; Procesul de identificare criminalistică. Urma în sens crimialistic. Tehnici criminalistice de depistare şi cercetare a urmelor. Criminalistica operativă şi de laborator. Tactici de investigare; Metodologii de investigare a infracţiunilor.
Principalele competenţe transversale se referă la: Dobândirea cunoștințelor de bază în investigarea criminalistică prin abordarea sistemică a noțiunilor specifice.
Evaluarea finală: Evaluare scrisă cu notă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
28.
sem=1
Organizații și relații internaționale ( lect. univ. dr. Lucian Bojin ) Activă
Disciplina Organizații și relații internaționale este menită să familiarizeze studenții cu problematicile societății internaționale, în particular relațiile politice, economice, monetare și financiare. Ea poate oferi studenților mai multe cadre teoretice pentru înțelegerea fenomenelor internaționale, de asemenea îi familiarizează pe aceștia cu actorii din domeniu. Dincolo de chestiunile intrinseci ale materiei, studiul său poate oferi două tipuri de avantaje suplimentare. Pe de o parte, înțelegerea mediului socio-economic în cadrul căruia studenții își vor desfășura activitatea profesională. Pe de altă parte, analiza relațiilor internaționale ca relații de putere sau de comunicare se pretează la o analiză de tip rațional, ale cărei paradigme pot fi transpuse și în activitatea individuală (spre exemplu, apărarea pozițiilor într-o negociere are loc conform acelorași principii și în relațiile internaționale și în relațiile individuale). Principalele teme abordate vizează:
Sistemul internaţional; Curentele dominante în teoria relaţiilor internaţionale; Relaţia de putere şi relaţia de securitate; Cooperarea internaţională; Evoluţia relaţiilor politice internaţionale; Organizaţiile internaţionale; Sistemul O.N.U.; Organizarea regională;
Relaţiile economice internaţionale; Relaţiile monetare şi financiare; Circulaţia internaţională a bunurilor şi serviciilor; Societatea civilă internaţională.
Principala competenţă transversală creată se referă la identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă de proiect plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaționare si muncă eficientă în cadrul echipei
Evaluarea finală va lua în considerare atât activitatea practică (implicarea la cursuri și seminarii, eventual prezentarea unui proiect), cât şi verificarea scrisă (examen scris) de tip descriptiv.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
29.
sem=1
Afaceri internaționale ( conf. univ. dr. Emoke Feder ) Activă
Obiective: descrierea, explicarea și aplicarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor utilizate în derularea afacerilor internaţionale; utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea studiilor/analizelor privind afacerile internaționale.
Competențe: realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri; derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
30.
sem=2
Branding ( prof. univ. dr. Costinel Dobre ) Activă
Disciplina își propune formarea abilităților presupuse
de managementul strategic al brandurilor, de construirea și dezvoltarea brandurilor. Principalele cunoștințe transmise cursanților se referă la; identitatea conceptuală și vizuală/ senzorială a brandului, capitalul brandului; portofoliul de branduri; auditul brandului). Cursanții se vor familiariza cu procesul de construire și de dezvoltare a brandului atât în mediul offline cât și în în mediul online.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
31.
sem=2
Cercetări de marketing ( conf. univ. dr. Remus Ionuț Naghi, lect. univ. dr. Preda Gheorghe ) Activă
Disciplina își propune prezentarea principalelor metode,
tehnici şi instrumente utilizate în culegerea, procesarea și analiza informaţiilor de marketing. Cursanții vor avea capacitatea de a proiecta un studiu de marketing și vor dobândi de abilități în vederea identificării problemei decizionale, a problemei de cercetare, a variabilelor de marketing incluse în cercetare și a informațiilor de colectat.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

32.
sem=1
Comunicare integrată de marketing ( lect. univ. dr. Anca-Maria Milovan ) Activă
Studenții vor învăța ce presupune planificarea, implementarea și evaluarea unei campanii de comunicare integrată de marketing. Obiectivul disciplinei este cunoașterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, modelelor de bază referitoare la comunicarea integrată de marketing, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.
Studenții vor învăța care sunt deciziile și activitățile presupuse de organizarea unei campanii de publicitate, a unei campanii de promovare a vânzărilor

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
33.
sem=1
Comunicare si negociere in afaceri ( conf. univ. dr. Florentina Pîrjol ) Activă
Cursul si seminarul de "comunicare si negociere in afaceri" este cu un curs practic de dezvoltare personala care ii ajuta pe studenți să se adapteze ușor noilor realități tehnologice, sociale și economice. Deși tehnologia a mărit posibilitatea oamenilor de a comunica , totuși diponibilitatea acestora de a comunica real a scăzut. Avitaminoza afectiva rezultat al totalitarismului și al dominației banului a condus la accentuarea distanței dintre oameni pe criterii naționale, rasiale, etnice. Întru-un mediu global, complex și incert această disciplină se vrea una din soluțiile de intregare în societate într-un mod asertiv, inteligent emoțional.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
34.
sem=2
Contabilitate pentru necontabili ( prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget ) Activă
Inițiere într-o artă, limbaj, tehnică, știință: contabilitatea. Înțelegerea și interpretarea informațiilor financiar-contabile de cei care nu au o pregătire economică.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
35.
sem=1
Contabilitatea și fiscalitatea persoanelor fizice autorizate și a liber profesioniștilor ( conf. univ. dr. Maria Moraru ) Activă
Realizarea unor deprinderi legate de organizarea și funcționarea contabilității și fiscalității acelora ce își doresc să lucreze ca persoane fizice autorizate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

36.
sem=1
Creativitate și inovare în turism ( lect. univ. dr. Andrea Nagy ) Activă
Disciplina de „Creativitate și inovare în turism” are drept scop principal stimularea creativității studenților interesați sau pasionați de domeniul turismului, precum și creșterea receptivității acestora la inovarea din acest domeniu.
Principalele obiective ale disciplinei au în vedere:
• familiarizarea cu noțiunile de creativitate și inovare în turism;
• identificarea tipurilor de creativitate și de inovare în turism;
• utilizarea metodelor și tehnicilor specifice creativității și inovării în turism.
Atingerea acestor obiective va contribui la formarea unor competențe precum:
• cunoașterea conceptelor specifice creativității și inovării în turism;
• identificarea propriului tip de creativitate a studentului;
• analiza și interpretarea fenomenelor și proceselor referitoare la creativitate și inovare în domeniul turismului;
• evaluarea factorilor care afectează dezvoltarea organizațiilor de turism.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
37.
sem=1
De la planificarea financiară a propriului buzunar la planificarea financiară a afacerii ( conf. univ. dr. Diana Dumitrescu ) Activă
Explicarea modului în care se realizează planificarea financiară prin utilizarea informațiilor contabile.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
38.
sem=1
Dezvoltarea sectorului TIC prin proiecte cu finanțare europeană ( conf. univ. dr. Delia Gligor ) Activă
Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice cu privire la dezvoltarea sectorului TIC prin accesarea surselor de finanțare nerambursabilă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 65

39.
sem=2
E-servicii ( conf. univ. dr. Viorel Negruț ) Activă
Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu aspectele utilizării serviciilor electronice (E-commerce, E-business, E-banking, E-licitaţii, E-learning, etc.), precum şi cu sistemele de comunicaţie interactivă. Se urmăresc funcţionalităţile de bază şi se fundamentează teoretic şi practic posibilităţi de realizare a acestora.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
40.
sem=1
Economie și dezvoltare regională ( prof. univ. dr. Laura Mariana Cismaş ) Activă
Disciplina „Economie și dezvoltare regională” îşi propune explicarea și interpretarea realității economice la nivelul mezoeconomic, înțelegerea interdependențelor inter și intraregionale, evaluarea disparităților în dezvoltarea regională, cunoașterea prevederilor politicii de dezvoltare regională.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
41.
sem=2
Etică și responsabilitate socială ( conf. univ. dr. Diana Gligor Cimpoieru ) Activă
Disciplina propune o interesantă pespectivă asupra legăturii dintre valori și succesul în afaceri. Sunt analizate aspecte precum implicațiile etice în în managementul resurselor umane, marketing, finanțe, protecția mediului înconjurător, importanța combaterii corupției și costurile asociate acesteia, etc. dar și aspecte precum particularitățile managementului stakeholderilor organizaționali. De asemnea sunt prezentate elementele cheie pentru implementarea cu succes a unei inițiative de responsabilitate socială organizațională într-o abordare strategică. Sunt dezvoltate în principal competențele de analiză, argumentare și expunere.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

42.
sem=1
Fiscalitate ( lect. univ. dr. Sorana Vatavu ) Activă
Disciplina „Fiscalitate” este utilă oricui dorește să înțeleagă importanța și necesitatea prelevărilor fiscale dar și modul de calcul al prinicipalelor categorii de impozite, contribuții și taxe datorate de contribuabilii din România. Obiectivul general al disciplinei îl reprezintă dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice sistemului fiscal românesc dar și dezvoltarea competenţelor studenţilor privind înţelegerea instrumentelor, tehnicilor şi mecanismelor fiscale.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
43.
sem=1
Instituţiile şi economia Uniunii Europene ( conf. univ. dr. Ioana Vădăsan ) Activă
Disciplina „Instituţiile şi economia Uniunii Europene” îşi propune familiarizarea studenților români cu procesul construcţiei europene, cu instituțiile europene, cu Piața Unică Europeană și cu moneda unică europeană.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
44.
sem=1
Instrumente pentru invăţare online ( prof. univ. dr. Mirela-Catrinel Voicu ) Activă
• Analiza caracteristicilor unor platforme de e-learning cunoscute la nivel mondial (https://www.coursera.org/, https://www.edx.org/, https://www.udacity.com/, http://www.tellmemore.com, https://learnable.com/, https://www.udemy.com/, Oracle Academy) webiste-uri și aplicații de mobil.
• Website-uri - alegere servicii de webhosting și nume de domeniu.
• Utilizarea platformei Moodle de e-learning (instalare, creare cursuri, creare utilizatori, înrolare utilizatori, adaugare de conținut, creare teste).
• WordPress - creare blog, creare magazin online (cu oferte de cursuri online, ebook-uri).
• Noțiuni de baza de marketing online, necesare pentru promovarea afacerii in mediul online (in acest caz, afacerea se refera la servicii educationale). După finalizarea cursului, studenții vor putea să creeze cursuri online, utilizând platforma Moodle sau blog-uri WordPress și vor avea cunoștințele de bază necesare pentru a putea demara o afacere online (în principal, educațională).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
45.
sem=1
Inteligență culturală ( conf. univ. dr. Laura Brancu ) Activă
Înțelegerea și analiza conceptului de inteligență culturală (CQ), a necesității dezvoltării acesteia in mediul global actual; analiza componentelor sale, a factorilor care o determină și a efectelor pe care le generează la nivel individual și colectiv (în final, creșterea perfomanței individuale și de grup).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
46.
sem=1
Istoria fraudelor financiar contabile ( conf. univ. dr. Alin Dumitrescu ) Activă
Cunoașterea aspectelor care au dat greș în trecut reprezintă un aspect util în pregătirea studenților. Responsabilitatea socială a celor care lucrează în domeniul financiar-contabil este una semnificativă. Pot fi “înger și diavol” pentru cei care nu au o pregătire de specialitate: îi pot călăuzi în luarea celor mai bune decizii, dar pot să profite de naivitatea lor în domeniul financiar-contabil și să-i inducă în eroare.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

47.
sem=2
Leadership în turism și industria ospitalității ( lect. univ. dr. Andreia Schneider ) Activă
Disciplina are un conținut structurat logic, comparativ și atractiv, permițând astfel studenților să asimileze cunoașterea și să își dezvolte priceperea în identificarea și aplicarea corectă a stilului de leadership în industria turismului și a ospitalității. Studiile de caz ce se vor face au aplicabilitate empirică ridicată și facilitează procesul învățării.
La finalul cursurilor și seminariilor, studenții vor fi dobândit abilități și competențe transversale referitoare la:
• Cunoașterea și înțelegerea segmentului horeca, turismului din perspectiva leadershipului aplicat.
• Cunoașterea și dezvoltarea capacității de a recunoaște și aplica stilurile de leadership.
• Cunoașterea și înțelegerea diferenței dintre un manager și un lider.
• Dezvoltarea capacităţii de liberă exprimare argumentată;
• Dezvoltarea spiritului critic, a capacităţii de sinteză, și a muncii în echipă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

48.
sem=1
Limba engleză pentru afaceri 1 ( lect. univ. dr. Monica Boldea ) Activă
Cunoașterea limbajului de afaceri în limba engleză, consolidarea capacității de expunere și de interacțiune în limba străină în contextul afacerilor, și dezvoltarea abilității în negociere.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
49.
sem=2
Limba engleză pentru afaceri 2 ( lect. univ. dr. Monica Boldea ) Activă
Cunoașterea limbajului de afaceri în limba engleză, consolidarea capacității de expunere și de interacțiune în limba străină în contextul afacerilor, înțelegerea diferențelor culturale și a necesității dobândirii abilităților de comunicare interculturală; evitarea conflictelor în comunicarea pe plan internațional și comunicarea/ negocierea eficientă în contextul mișcărilor de populație și implicit a a forței de munca în lumea globalizată de astăzi.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
50.
sem=1
Limba germană pentru afaceri 1 ( lect. univ. dr. Anca Magheţiu ) Activă
Disciplina își propune crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba germană, să deprindă limbajul de specialitate – economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba germană. Obiectivul principal este asimilarea unui lexic economic cât mai variat și a structurilor gramaticale corespunzătoare, pentru a asigura astfel autonomia lingvistică și integrarea într-un context de afaceri german.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
51.
sem=2
Limba germană pentru afaceri 2 ( lect. univ. dr. Anca Magheţiu ) Activă
Disciplina își propune crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba germană, să deprindă limbajul de specialitate – economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba germană. Obiectivul principal este asimilarea unui lexic economic cât mai variat și a structurilor gramaticale corespunzătoare, pentru a asigura astfel autonomia lingvistică și integrarea într-un context de afaceri german. Se urmărește de asemenea formarea competențelor interculturale și dezvoltarea unei atitudini favorabile față de experimentarea unor moduri existențiale de gândire și de raportare diferite.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
52.
sem=1
Managementul organizațiilor de business ( conf. univ. dr. Diana Claudia Sala ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a cunoştinţelor și conceptelor din domeniul managementului organizaţiilor de business în vederea utilizării lor în practica organizațională. Cursul va pune la dispoziţia studenţilor principalele elemente teoretice şi metodologice, cu caracter general, care pot fi aplicate în organizaţiile de business. Ne propunem ca studenții să înțeleagă și să utilizeze adecvat cunoștinţele şi conceptele disciplinei "Managementul organizațiilor de business", să-și formeze o cultură managerială necesară pentru practicarea unui management performant, să conștientizeze necesitatea abordării manageriale a organizaţiilor de business, să își formeze abilități manageriale. Competențele profesionale dobândite sunt: definirea și utilizarea adecvată a conceptelor proprii disciplinei, însuşirea cunoştinţelor fundamentale referitoare la funcţiile managementului în organizațiile de business şi la instrumentele manageriale utilizate pentru exercitarea acestora; înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul în care sunt conduse organizaţiile de business într-un mediu concurenţial, caracterizat prin incertitudine şi globalizare; elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei de business; fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor manageriale în organizații de business; formarea capacităţii de a găsi soluţii la problemele concrete din organizaţiile de business.

Prerechizite: - se recomandă cunoștințe minime din domeniul economic;

Număr maxim participanți: 70

53.
sem=1
Managementul proiectelor europene ( conf. univ. dr. Delia Gligor ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este de a permite studenţilor participanţi dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice privind procesul de elaborare și coordonare a unui proiect investițional, indiferent de forma sa de finanțare.
Pornind de la obiectivul general, pot fi delimitate şi o serie de obiective specifice, respectiv:
• înţelegerea corectă a conceptelor fundamentale utilizate în managementul de proiect;
• dobândirea unor concepte şi tehnici specifice managementului de proiect;
• evidenţierea principiilor şi etapelor necesare a fi parcurse în elaborarea și gestionarea unui proiect;
• formarea şi dezvoltarea aptitudinilor practice necesare pentru elaborarea și implementarea unui proiect.
Parcurgerea conţinutului tematic al acestei discipline asigură o serie de competenţe profesionale vizavi de iniţierea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea unui proiect şi a unor abilităţi practice care permit aplicarea conceptelor și tehnicilor specifice managementului de proiect în elaborarea de proiecte.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
54.
sem=2
Managementul resurselor umane ( conf. univ. dr. Denisa Abrudan ) Activă
Cursul „Managementul resurselor umane” (MRU) FEAA UVT are o abordare inovativă a procesului educațional. Echiparea studenților cu noile concepte, metode, tehnici şi instrumente din domeniul MRU se realizează prin prelegeri, dezbateri, proiecte realizate individual sau in echipa, challenge-uri pe tematici de la companiile partenere, conferințe și workshopuri face to face /on line. Colaboratori ai cursului- profesori de MRU de la universitati din USA, Japonia, Elvetia etc. Obiectivul cursului MRU este să creeze şi să dezvolte studenților noi modele mentale prin care sa devină capabili să facă față provocărilor joburilor din era digitală. Abordarea holistică a cursului MRU FEAA UVT oferă o ALTFEL de experiență de învățare.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
55.
sem=1
Marketing ( conf. univ. dr. Cristian Duțu, lect. univ. dr. Simona-Mihaela Oprean ) Activă
Disciplina își propune o abordare modernă a procesului de marketing cu aplicabilitate în cadrul afacerilor din diferite domenii de activitate. Cursanții vor dobândi cunoștinte referitoare la proiectarea unei strategii de marketing orientate spre client precum și diferitele instrumente și metode utilizate în crearea și comunicarea valorii oferite clienților. Cursanții vor avea capacitatea de a realiza o campanie de marketing parcurgând toate etapele procesului de marketing.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
56.
sem=1
Marketing online ( lect. univ. dr. Ciprian Adam ) Activă
Disciplina își propune prezentarea tehnicilor, instrumentelor și a tehnologiilor utilizate de către marketeri în activitățile de marketing online ale companiilor. Cursanții vor dobândi cunoștințe cu privire la strategia de Inbound Marketing, precum și cu privire la măsurarea perfomanțelor marketingului companiilor prin web analytics și social media analytics.
Studenții vor dobândi abilități care să le permită realizarea de campanii de marketing în mediul online prin Search Engine Advertising, Search Engine Optimization, campaniile de tip Pay per Click și Facebook Ads.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
57.
sem=2
Marketing turistic ( conf. univ. dr. Carmen Băbăiţă, lect. univ. dr. Andrea Nagy ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei constă în însuşirea elementelor de bază din domeniul marketingului cu aplicabilitate strictă în domeniul turistic, identificarea particularităților și rolului marketingului în domeniul serviciilor.
Conţinutul tematic al disciplinei este orientat spre fundamentarea noţiunilor de marketing turistic, piaţă turistică, produs turistic, cerere şi ofertă sau mix de marketing, spre cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice cercetării de piaţă în domeniul turismului, şi totodată spre identificarea principalelor direcţii strategice asupra cărora o companie care activează în domeniul turismului trebuie să îşi orienteze eforturile de marketing pentru a supravieţui pe piaţă.
În urma parcurgerii acestei discipline, studenţii vor dobândi următoarele competenţe:
• Însuşirea elementelor de bază din domeniul marketingului în turistic
- Identificarea rolului marketingului în domeniul serviciilor turistice şi a particularităţilor marketingului turistic
• Explicarea conținutului și a particularităților pieței turismului
• Explicarea ofertei și a producției turistice
• Estimarea potențialului pieței turistice
• Identificarea principalelor segmente de piaţă, pornind de la criteriile de segmentare a acesteia
• Cunoaşterea etapelor şi a instrumentelor specifice unei cercetări de piaţă
• Utilizarea principalelor instrumente ale cercetării de marketing (metodele de scalare, tipuri de scale) în diverse studii de piaţă
• Dezvoltarea abilităților de a analiza, pe baza unor de studii de caz, modalitățile în care sunt utilizate elementele mixului de marketing pentru atingerea obiectivelor prin utilizarea strategiilor de marketing adecvate

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
58.
sem=1
Neuromanagement ( lect. univ. dr. Alexandra-Codruța Bîzoi ) Activă
Neuroeconomia este o nouă știință ce utilizează cunoștințele despre mecanismele asociate creierului uman pentru a aduce elemente noi în teoria economică. Ca instrumente de lucru folosește neuroimagistica, observarea comportamentului pacienților cu afecțiuni neurologice, comportamentul animal și înregistrarea activității neuronilor individuali. În acest curs vom prezenta câteva idei de bază și metode neurologice de cercetare, care ar putea afecta deciziile economice, și implicit utilitatea folosirii unor astfel de metode în cadrul cercetărilor economice.
Obiectivul general al acestei materii este de a oferi o teorie unică, generală, asociată procesului decizional uman, cu ajutorul unor concepte din economie, psihologie și neuro-științe. Astfel, economiștii, psihologii și sociologii pot înțelege mai bine modalitatea în care iau decizii ei înșiși, dar și cei din jurul lor.

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
59.
sem=2
Plan de afaceri ( lect. univ. dr. Daniel Brîndescu-Olariu ) Activă
Obiectivul disciplinei: dezvoltarea capacității de elaborare a unui plan de afaceri pentru demararea unei activități economice. Activitatea didactică se va baza pe un număr mare de exemple din mediul de afaceri local. Vor fi prezentate programe cu finanțări nerambursabile actuale pe care studenții le pot accesa pentru a iniția propriile afaceri. Scopul final asumat de disciplină este acela de a sprijini studenții să descopere în antreprenoriat o alternativă de carieră. Această alternativă este disponibilă imediat, dar, cel mai frecvent, este redescoperită de student după acumularea a 2-3 ani de experiență în domeniul de activitate ales. Studenții sunt astfel încurajați să aplice cunoștințele dobândite la disciplinele de specialitate și experiența practică acumulată nu din postura de angajat, ci din cea de antreprenor.

Prerechizite: Nu se impune preexistența unor cunoștințe în domeniul managementului financiar, al contabilității sau al marketingului. Contactul cu tematica specifică acestor domenii pe parcursul liceului (la disciplina ”Antreprenoriat”) constituie o bază suficientă. Dispunerea de abilități de lucru în Excel este utilă. Disponibilitatea de a dobândi abilități noi de lucru în Excel este obligatorie.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
60.
sem=1
Politici fiscale și monetare ( lect. univ. dr. Alexandru Avram ) Activă
Disciplina „Politici fiscale și monetare” asigură, prin conținutul său, cunoaşterea şi înțelegerea rolului şi funcțiilor politicilor macroeconomice, identificarea şi evaluarea efectelor diferitelor măsuri de politică macroeconomică. Rezultatele așteptate ale învățării rezidă în cunoașterea rolului principalelor instrumente de politică economică în gestionarea crizelor.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
61.
sem=1
Sisteme informatice pentru dezvoltarea afacerilor ( conf. univ. dr. Viorel Negruț ) Activă
• dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor cu privire la înţelegerea şi utilizarea sistemelor informatice pentru gestiunea şi dezvoltarea unei afaceri.
• prezentarea şi învăţarea fluxurilor şi circuitelor informaţionale (documente) necesare unei afaceri.
• formarea abilităţilor practice în utilizarea programelor informatice necesare gestionării şi dezvoltării unei afaceri în cadrul proceselor financiar-contabile, de gestiune, salarizare, comercial şi de producţie.
• furnizarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea modului de concepere, selecţie şi de achiziţie a sistemelor informatice pentru gestionarea şi dezvoltarea unei afaceri.
• prezentarea riscurilor, controalelor şi problemelor de etică şi de securitate din cadrul sistemelor informatice pentru afaceri.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 60

62.
sem=1
Stimularea creativității ( conf. univ. dr. Ovidiu Megan ) Activă
Obiectivul disciplinei este identificarea şi exersarea potentialului creativ în orice viitoare profesie, cu contribuţie la dezvoltarea personală şi implicit profesioanală, precum şi de a deprinde anumite tehnici de lucru în grup în vederea exersării acestora.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Educaţie Fizică și Sport
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
63.
sem=2
Activități fizice adaptate ( lect. univ. dr. Alexandra Stănilă ) Activă
În cadrul acestui curs, studenții se familiarizează cu modalitățile și normele de aplicare a exercițiului fizic adaptat (pe categorii de vârstă sau diferitelor forme de dizabilități), în scop profilactic și/sau terapeutic.
Obiectivele cursului:
Dobândirea unui set de cunoştinţe (teoretice și practice) cu privire la modul de organizare și desfășurare a programelor de activități fizice adaptate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
64.
sem=2
Educație prin aventură ( conf. univ. dr. Martin Domokos, conf. univ. dr. Adrian Nagel ) Activă
Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu metode noi de învăţare, de a oferi studenţilor cunoştinţe despre filosofia şi valorile care stau la baza programelor de educaţie prin aventură, precum şi despre managementul riscului cu privire la activităţile desfăşurate în natură,
deprinderea de a participa activ la un program de educaţie prin aventură, de a organiza activităţi în natură, de a da ajutor şi de a asigura în activităţile specifice educaţiei prin aventură.
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, inchiriere echipament, masă, cazare și se desfășoară modular în timpul sesiunii de restanțe din iunie.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

65.
sem=1
Jocuri motrice ( conf. univ. dr. Sorin Brindescu ) Activă
Disciplina are ca obiectiv proiectarea modulară și planificarea conținuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară,
organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională, cunoașterea modului de organizare, prezentare și conducere a jocurilor motrice,
cunoașterea modalităților de aplicare a metodei jocului și întrecerii în cadrul lecției de educație fizică. Disciplina se desfășoară în sala de sport de pe strada Popa Șapcă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
66.
sem=2
Practică de înot aplicativ și vâslit ( lect. univ. dr. Marcel Răsădean ) Activă
Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu activitatea aplicativ utilitară a înotului, cu dobândirea cunoştinţelor de utilizare a diferitelor ambarcaţiuni (caiac simplu, dublu şi barca universală). Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată.
Disciplina se desfășoară in stațiunea Costinești - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, cazare, masă, inchiriere echipament și se desfășoară modular în timpul sesiunii de restanțe din iunie.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
67.
sem=1
Practică de schi ( conf. univ. dr. Martin Domokos, conf. univ. dr. Adrian Nagel ) Activă
Cursul are menirea de a completa activitatea practico-metodică cu date concrete despre schi, despre importanţa acestuia în activitatea sportivă, oricare ar fi aceasta. Deprinderea de a executa din punct de vedere tehnic procedeele prevăzute în programa școlară.
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, inchiriere echipament, transport pe cablu, masă, cazare și se desfășoară modular în timpul sesiunii de restanțe din iarnă.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
68.
sem=1
Prim ajutor ( prof. univ. dr. Mihaela Oravițan ) Activă
Prim ajutor are ca obiectiv general dobândirea de către studenți a capacităţii de a recunoaşte situațiile care necesită acordarea primului ajutor, însușirea teoretică și practică a noțiunilor care stau la baza aplicării corecte a măsurilor de prim ajutor și dezvoltarea capacității de a coopera cu alți salvatori sau servicii de specialitate în anumite situații de urgență.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 150

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Fizică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
69.
sem=2
Cucerirea spațiului cosmic ( prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Tehnologia spațială și explorarea spațiului cosmic, prin aceasta înțelegând nu numai pur si simplu călătoria în spațiu dar mai ales explorarea spațiului și dezvoltarea de activități de orice fel în spațiul cosmic (cercetare științifică, turism, etc.), s-au dezvoltat în ultima sută de ani și din acest punct de vedere toate instituțiile legate de acest domeniu sunt preocupate de diseminarea informației asupra activităților spațiale în rândul publicului larg, unul din motivele principale fiind atragerea tineretului spre acest domeniu. Acesta este scopul cursului de față. Vom prezenta istoria tehnologiei spațiale de la începuturi pâna în prezent dar și principalele forme de interacțiune cu societatea și personalitățile cele mai importante. Cursul este agreat/recomandat de Agenția Spațială Română.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
70.
sem=2
Fizica pe ințelesul tuturor ( prof. univ. dr. Daniel Vizman ) Activă
Acest curs va încerca să demonstreze că cei care cunosc teoriile fizice au acces la o mai bună înțelegere a universului. Într-o definiție foarte simplă, fizica este o ştiinţă fundamentală care studiază structura şi proprietăţile materiei, fenomenele legate de transformările acesteia şi legile generale care guvernează procesele din univers.
Așa cum ultimele decenii au arătat, fizica nu are doar o valoare în sine, iar provocarea intelectuală de a studia subiectul se traduce in calități foarte căutate de angajatorii din toate domeniile. în mod natural, fizica dezvoltă abilitățile analitice și de rezolvare a problemelor, dar și talentul de a înțelege rapid situații (probleme) complexe.
În același timp fizica dezvoltă o gama largă de abilități vitale oricărui loc de munca modern, precum munca in echipă și abilitățile de comunicare.
Cursul de față își propune să vă prezinte, într-o manieră accesibilă, cele mai importante concepte și teorii fizice și modul în care acestea se relaționează cu alte domenii (inginerie, științe socio-umane și economice, artă, muzică).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
71.
sem=1
Fizica și viaţa ( lect. univ. dr. Adrian Neculae ) Activă
Conținut, obiective:
Cursul isi propune sa arate cum legile fizicii fac să funcționeze, dar și limitează, construcția organismelor, controlează activitățile animalelor. Energia joacă un rol esențial în metabolism, controlul termic și locomoție, activități guvernate de legile termodinamicii, curgerii fluidelor și mecanicii; Informația este culeasă pe baza simțurilor pe baza principiilor opticii, acusticii, electricității și magnetismului.
Rezultate așteptate ale învățării:
Cunoașterea și înțelegerea principiilor construirii unui model matematic, a ecuațiilor care descriu principalele tipuri de fenomene fizice întâlnite în zoolologie, formarea și dezvoltarea abilităților de formulare corectă și rezolvare a problemelor, abilitatea de a interpreta corect și complet rezultatele, exersarea capacității de organizare, a capacității de a lucra in echipe interdisciplinare în care să colaboreze eficient fizicieni, matematicieni, medici, biologi, chimisti, etc.
Competențe:
1. Cunoaştere şi înţelegere: Descrierea pe baza legilor fizicii a unei largi game de procese din zoologie.
2. Explicare şi interpretare: Compararea rezultatelor date de modelele fizice cu date furnizate de literatură şi/sau de măsurători experimentale.
3. Instrumental – aplicative: Interpretarea datelor pe baza formulării de ipoteze şi concepte.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
72.
sem=1
Istoria universului și a cosmologiei ( prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Cosmologia și astrofizica devin pe zi ce trece un element al culturii contemporane și nu poate fi conceput un absolvent de studii superioare (de orice specialitate sau domeniu) fără cunoștințe elementare în acest domeniu. Acesta este rolul pe care îl preconizăm a avea acest curs, fără formule, fără calcule matematice sau explicații din fizică sofisticate dar cu o descriere ilustrativă a principalelor concepte și idei din astrofizica modernă și cosmologie. În plus vom da o atenție specială oamenilor și a istoriei lor care au dezvoltat acest domeniu considerat, pe drept cuvânt cea mai înaltă aventură a minții umane din timpurile moderne.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
73.
sem=2
Planeta Pământ - un sistem fizic complex ( lect. univ. dr. Nicoleta Ștefu ) Activă
„Planeta pământ – un sistem fizic complex” își propune să explice cât mai clar și mai descriptiv legăturile care există între componentele sistemului Pământ, relațiile complexe cauză – efect care au condus la starea actuală a planetei, să prezinte proiecțiile pentru viitor (secolul XXI) ale celor mai actuale modele climatice rulate la scara planetară. Studenții vor înțelege principalele legi şi principii fizice care guvernează procesele care au loc în interiorul și la suprafața planetei, în atmosfera terestră și sistemul climatic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
74.
sem=1
America latină: o introducere ( conf. univ. dr. Ilinca Ţăranu ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care doresc să îşi dezvolte cultura generală integrând în aceasta şi fascinanta lume hispano-americană. Cursul face o incursiune în geografia, istoria, cultura în sens amplu (înaltă şi populară) a vastului spaţiu care se întinde de la Rio Grande, la graniţa de sud cu SUA, până în Ţara de Foc, extremitatea australă a Americii de Sud, nu departe de Antartica. Studenţii interesaţi de această lume vor afla mai multe atât despre precolumbieni, cât şi despre Revoluţia cubaneză; deopotrivă despre Frida Kahlo şi despre carnavalul brazilian; alternativ despre Borges şi muzica latino. Este un curs variat, interactiv, adresat studenţilor de la toate facultăţile din UVT interesaţi de acest spaţiu cultural.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
75.
sem=2
Castele și grădini franceze ( conf. univ. dr. habil. Ramona Malița ) Activă
Cursul se adresează studenților anilor II și/sau III, indiferent de specializare sau facultate. Tipuri ale Castelului ca exponent al culturii şi civilizaţiei franceze. Cronotop arhitectural, istoric, literar. Castelul medieval : castelul înstărit, arhetip al mentalului colectiv şi al imaginarului modern. Ruinele între semnificaţiile istorice şi literare. Influenţa castelului francez asupra culturii şi civilizaţiei europene.Castelul francez al Secolului Luminilor : noţiuni arhitectonice specifice, rol cultural şi diplomatic. Obiective: Să numească și să descrie castele și grădini cu impact cultural şi istoric ale Franţei medievale, renascentiste, ale Franţei Secolului de Aur, ale Franței Secolului Luminilor.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

76.
sem=1
Catedrale franceze ( conf. univ. dr. habil. Ramona Malița ) Activă
Cursul se adresează studenților anilor II si/sau III, indiferent de specializare sau facultate. Catedrala gotică - motiv în imaginarul modern. Ruinele între semnificaţiile istorice şi literare. Catedrala renascentistă: spaţiu cultural, creuzet politic, diplomatic şi social. Catedrala ca instrument politic în vremea cardinalilor Richelieu și Mazarin (secolul al XVII-lea). Capele regale ale Secolului de Aur francez. Catedrala-cronotop : simbioză arhitecturală a timpului şi a spaţiului francez și francofon. Ilustrări literare. Influenţa catedralelor franceze asupra culturii şi civilizaţiei europene. Mecenat. Catedralele azi: politică turistică, patrimoniu statal și mondial.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

77.
sem=1
Civilizația și cultura Orientului Antic ( lect. univ. dr. Simona Regep ) Activă
Cursul propune o incursiune în studierea istoriei civilizațiilor și a culturilor Orientului în antichitate. Se adresează studenților care doresc să cunoască o mică parte din tainele civilizațiilor, să pătrundă în mentalitatea omului din societățile orientale antice și să descopere creațiile acestora (familiarizarea studenților cu noțiuni de istoria civilizațiilor și culturilor din Orientul antic, competențele vizând recunoașterea aportului acestor civilizații la evoluția umanității).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
78.
sem=1
Cool și corect în limba română. Mode și norme lingvistice ( lect. univ. dr. Ana-Maria Radu-Pop ) Activă
„Cool și corect în limba română. Mode și norme lingvistice” oferă o perspectivă largă asupra limbii române actuale, cu accent pe înțelegerea dinamicii limbii, a motivației și a mecanismelor care se află în spatele schimbărilor lingvistice validate de normă sau propuse de uz. Prin urmare, deși prezentă, dimensiunea prescriptivistă (așa da/așa nu; corect/incorect) constituie doar punctul de plecare pentru o analiză mai complexă, care îi oferă celui interesat perspective noi asupra mecanismului de funcționare a limbii române.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

79.
sem=1
Cultură și civilizație în spațiul cultural croat 1 ( lector străin Petru Hațegan ) Activă
Prin oferta unor conținuturi de geografie, istorie, literatură, artă, cultură, tradiție, cursul își propune înțelegerea, aprecierea și valorizarea cât mai bună a propriei culturi, respectul față de altul, deschiderea, curiozitatea față de celălalt și față de cultura acestuia, dezvoltarea competenței interculturale.

Prerechizite: - curiozitate, dorință de cunoaștere și aprofundare;

Număr maxim participanți: 70

80.
sem=2
Cultură și civilizație în spațiul cultural croat 2 ( lector străin Petru Hațegan ) Activă
Acest curs își propune o nouă cale de înțelegere a propriului sine și a vecinilor de lângă noi din marea familie europeană. Informația și conceptele prezentate - dobândirea de cunoștințe generale și specifice, asimilarea noțiunilor, a termenelor și conceptelor, pătrunderea în sfera ideilor și a gândirii logice, asimilarea de cunoștințe de tehnoredactare - vor spori în mod cert dorința de a aprofunda studiul culturilor și civilizaților.

Prerechizite: - interes, dorința de a trece de la termene la concepte, de la sintaxă la semantică și idei;

Număr maxim participanți: 70

81.
sem=1
Cultură și civilizație spaniolă ( conf. univ. dr. Luminiţa Vleja ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care sunt interesaţi de cultura şi civilizaţia spaniolă (geografie, istorie, obiceiuri, istoria artei, personaje celebre ale spaţiului hispanic etc.). Fascinaţia influențelor reciproce ale culturilor de origini total diferite este un motiv în plus pentru a lege acest curs. Ne propunem dezvoltarea unui set de competenţe prin utilizarea adecvată a noţiunilor de cultură şi civilizaţie spaniolă. Studenţii vor afla informaţii despre geografia, istoria, obiceiurile şi tradiţiile spaniole.

Prerechizite: - studenţii trebuie să aibă un nivel A2 de limba spaniolă;

Număr maxim participanți: 30

82.
sem=1
Dincolo de samurai: Cultură şi civilizaţie japoneză modernă ( conf. univ. dr. George Șipoș ) Activă
În acest curs, vom explora împreună Japonia dincolo de samurai, flori de cireș și alte imagini preconcepute. Vom descoperi parcursul Japoniei spre modernitate, căderea în fascism și explozia economică din perioada postbelică până la perioada contemporană, prin expresii culturale, literatură, film, manga, muzică pop etc.

Prerechizite: limba engleză nivel B1

Număr maxim participanți: 50

83.
sem=1
Gotic, horror și fantastic în literatura britanică, americană și în cultura pop ( lect. univ. dr. Cristina Băniceru ) Activă
Cursul se adresează pasionaților de literatură gotică și propune o incursiune în temele acestui gen. Vom discuta originile genului și cum acesta s-a dezvoltat și s-a transformat din secolul al XVIII-lea până în prezent. De asemenea, vom analiza cum contextul cultural și istoric al perioadei i-a influențat transformarea. Discuțiile și dezbaterile din clasă vor aborda teme specifice literaturii gotice: grotescul, sublimul, îmbinarea dintre știință, religie, superstiție și supranatural, explorarea naturii umane. Toate aceste elemente au fost preluate și transformate mai târziu de cultura pop.

Prerechizite: - pasiunea pentru lectură;

Număr maxim participanți: 35

84.
sem=2
Identități americane în cultura pop a Statelor Unite ( asist. univ. dr. Loredana Bercuci ) Activă
Cursul se adresează studenților pasionați de cultura pop americană (filme, seriale, benzi desenate, muzică). Pornind de la criza identitară contemporană din S.U.A., vom discuta originile și transformările identităților americane, așa cum se întrevăd ele în produsele culturii pop din spațiul nord-american. De asemenea, vom analiza contextul cultural și istoric al acestora, precum și rolul culturii pop în formarea identităților culturale și subculturale. Discuțiile și dezbaterile din clasă se vor concentra asupra unor concepte importante pentru spațiului american: excepționalism, expansiunea spre Vest, libertate, multiculturalism etc. Pană la sfârșitul cursului, studenții vor cunoaște și folosi aceste concepte pentru analize culturale proprii.

Prerechizite: - studenții trebuie să aibă un nivel B2 de limba engleză;

Număr maxim participanți: 35

85.
sem=1
Interferenţe culturale româno-evreieşti ( dr. Luciana Friedmann ) Activă
Între cultura română şi civilizaţia evreiască au existat numeroase puncte de întâlnire, care au rezultat în contribuţii de valoare la cultura europeană şi mondială. Cursul de faţă îşi propune să îmbogăţească cunoştintele studenţilor, care în restul studiilor lor formale nu au avut contact cu asemenea teme, cu subiecte legate de confluenţele sociale, lingvistice, muzicale, teatrale, religioase, istorice, etc. În decursul cursurilor, tinerii se vor putea întâlni cu personalităţi de marcă ce le vor devoala secvenţe ale acestui subiect atât de vast şi vor vizita sinagogile, cimitirul, obiectivele arhitectonice importante. Scopul acestui demers este de a înlătura tabuuri şi prejudecăţi, de a promova deschiderea către diversitate, ca un simbol al bogăţiei culturale, de a oferi instrumente de dialog constructive, ce le vor folosi studenţilor în mai multe domenii. Subiecte ca identitate, apartenenţă, asimilare, prigoană, renaştere spirituală ca factori de determinare a identităţii culturale îşi vor găsi de asemenea spaţiul în cadrul acestui curs.

Prerechizite: - receptivitate pentru nou şi deschidere către subiecte interdisciplinare;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
86.
sem=2
Introducere în istoria artei spaniole ( conf. univ. dr. Luminiţa Vleja ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care sunt interesaţi de istoria artei spaniole (pictură, arhitectură). Arta şi cultura spaniolă presupun suprapunerea mai multor straturi de referințe cultural-artistice, istorice, de conjunctură, științifice, religioase, umane. De exempu, limbajul arhitectural din epoca de dominație maură și influența acestei perioade asupra lexicului limbii spaniole au îmbogățit spectaculos spațiul hispanic și totodată patrimoniul cultural universal. Ne propunem dezvoltarea unui set de competenţe prin utilizarea adecvată a noţiunilor referitoare la arta spaniolă. Studenţii vor cunoaşte şi vor utiliza adecvat noţiunile de istoria artei.

Prerechizite: studenţii trebuie să aibă un nivel A2 de limba spaniolă;

Număr maxim participanți: 30

87.
sem=1
Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918 ( lect. univ. dr. Alin Cristian Scridon ) Activă
Elemente de istorie bisericească creștină din perioada dualistă;
Obiective generale: Definirea Istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric (1867-1918) în contextul istoriografiei generale actuale;

Cunoaşterea istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric pentru a putea răspunde la provocările lumii actuale, în special în contextul interconfesional din interiorul Uniunii Europene;

Formarea şi dezvoltarea conştiinţei istorice în spiritul dialogului şi al dragostei creştine;

Competențe: Precizarea specificului și a contribuţiei disciplinei „Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918” în cadrul general al studiului istoriei Europei;

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

88.
sem=2
Introducere în istoria vieții monahale creștine din Spațiul European ( lect. univ. dr. Alin Cristian Scridon ) Activă
Elemente de istorie monahală creștină din Europa;
Obiective generale: Definirea istoriei vieții monahale creștine din Spațiul European în contextul istoriografiei generale actuale;
Cunoaşterea istoriei vieții monahale creștine din Europa pentru a putea răspunde la provocările lumii actuale, în special în contextul interconfesional din interiorul Uniunii Europene;
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei istorice în spiritul dialogului şi al dragostei creştine;
Competențe: Precizarea specificului și a contribuţiei disciplinei „Introducere în istoria vieții monahale creștine din Spațiul European” în cadrul general al studiului istoriei Europei;

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

89.
sem=2
Istoria educației în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( conf. univ. dr. Remus Mihai Feraru ) Activă
Cursul de Istoria educației în Antichitate își propune să abordeze educația antică greco-romană și educația creștină. Mai concret, cursul își propune să prezinte sistemul de învățământ antic greco-roman și bizantin (instituțiile de învățământ și treptele de învățământ: învățământul primar, secundar și superior), precum și ideile și principiile pedagogice ale școlii antice. Din punctul de vedere al încadrării temporale, avem în vedere prezentarea educației grecești (paideia) în timpul epocilor arhaică (secolele VIII-VI î. Hr.), clasică (secolele V-IV î. Hr.) și elenistică (secolele IV-I î. Hr.) și destinul său în epoca romană. De asemenea, ne propunem să prezentăm educația romană, principiile și metodele sale pedagogice specifice (secolele I-IV d. Hr.) și educația în Imperiul Bizantin (secolele IV-XI d. Hr.). În egală măsură, ne propunem să evidențiem elementele de continuitate între educația profană greco-romană și cea creștină, dar și elementele de discontinuitate dintre cele două paradigme educaționale. În același timp, intenționăm să prezentăm atitudinea Bisericii și a Părinților Bisericii față de educația și cultura clasică, atitudine care a oscilat între o respingere a culturii profane, implicit a educației păgâne și disponibilitate de a prelua din cultura profană tot ceea ce ar putea să le fie de folos creștinilor. Nu în ultimul rând, intenționăm să argumentăm relevanța sistemului pedagogic antic și creștin pentru sistemul de educație contemporan. Ne propunem să trecem în revistă principiile pedagogice și programele de educație întocmite de o serie de mari gânditori ai Antichității greco-romane și creștine, precum Platon, Aristotel, Quintilian, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Ieronim și Augustin. Cursul nostru se întemeiază pe investigarea izvoarelor literare, a inscripțiilor și a documentelor arheologice (basoreliefuri, picturi, instrumente de scris, suporturi ale scrierii: piatră, papirus, pergament, etc.). Expunerea tematicii cursului va fi însoțită de prezentări în power point a documentelor ilustrative.

Obiective: 1. să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază sistemul de educație european și pedagogia modernă; 2. să prezinte sistematic și coerent structura sistemului de învățământ greco-roman și bizantin precum și principalele principii pedagogice ale educației greco-romane și creștine; 3. să identifice relațiile, asemănările și deosebirile dintre sistemul de educație antic și sistemul de educație actual; 4. să argumenteze relevanța sistemului pedagogic antic pentru sistemul de educație actual.

Competențe transversale: 1. Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.); 2. Dezvoltarea abilităților de colaborare și lucru în echipe de cercetare multidisciplinare 3. Dezvoltarea capacității de sinteză și analiză critică

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

90.
sem=1
Istoria ideilor religioase ( conf. univ. dr. Constantin Jinga ) Activă
Cursul îşi propune să exploreze evoluţia ideilor religioase de sorginte biblică în contextul literaturii şi artei europene şi să evidenţieze continuitatea percepeţiei elementelor sacralităţii în context modern. Prin analiza şi contextulizarea unor termeni tehnici, a unor naraţiuni biblice şi a unor toposuri religioase, ideile religioase de sorginte biblică se descoperă în particularităţile lor capabile de a se deschide înspre universalitate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
91.
sem=1
Istoria vieții private în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( conf. univ. dr. Remus Mihai Feraru ) Activă
Cursul de „Istoria vieții private în Antichitatea greco-romană și în Bizanț” își propune să abordeze viața cotidiană a omului antic greco-roman și bizanti. Mai concret, cursul își propune să exploreze viața cotidiană a familiei antice greco-romane și a celei creștine care constituie celula de bază a societății în Grecia antică, la Roma și în Bizanț. Din punctul de vedere al încadrării temporale, avem în vedere prezentarea structurii și modului de viață al familiei în Grecia antică în epoca clasică greacă (secolele V-IV î. Hr.), prezentarea structurii și modului de viață al familiei în Roma antică atât în epoca Republicii (509-27 î. Hr.) cât și în epoca imperială timpurie și târzie (27 î. Hr. - 476 d. Hr.). De asemenea ne propunem să prezentăm statutul familiei în Imperiul Bizantin (secolele IV-XV). În acest sens, ne propunem să evidențiem schimbările pe care legislația emisă de către împăratul Constantin cel Mare le-a adus statutului familiei romane prin raport cu epoca greco-romană. În egală măsură, ne propunem să evidențiem rolul pe care l-a jucat creștinismul în modificarea statutului familiei și a relațiilor dintre membrii acesteia, cât și în definirea familiei contemporane. Cursul nostru își propune să prezinte structura familiei greco-romane și bizantine, relațiile dintre membrii familiei și viața de zi cu zi a acesteia, centrată în jurul evenimentelor majore: nașterea, copilăria, căsătoria, moartea. De asemenea prezentăm elementele de vestimentație ale omului antic, modul de pregătire și servire a hranei, distracțiile preferate, meseriile, ocupațiile omului greco-roman și bizantin, precum și relația sa cu viața religioasă și sacrul. Cursul nostru se întemeiază pe investigarea izvoarelor literare, a inscripțiilor și a documentelor arheologice (basoreliefuri, picturi, obiecte domestice). Expunerea tematicii cursului va fi însoțită de prezentări în power point a documentelor ilustrative.

Obiective: 1. Să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază gândirea, mentalitatea și modul de viață al omului modern ; 2. Să definească conceptele cheie ale domeniului; 3. să indice schimbările pe care legislația lui Constantin cel Mare le-a adus statutului familiei romane prin raport cu epoca greco-romană; 4. să-și formeze o atitudine pozitivă față de studiul istoriei și civilizației antice greco-romane și bizantine.

Competențe transversale: 1. Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.); 2. Dezvoltarea abilităților de colaborare și lucru în echipe de cercetare multidisciplinare; 3. dezvoltarea capacității de sinteză și analiză critică;

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

92.
sem=1
Limbă croată 1 ( lector străin Petru Hațegan ) Activă
Cursul îşi propune ca la sfârşitul semestrului I studenţii să dobândească nivelul A1 – A2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECR); Comunicare cotidiană simplă, noţiuni gramaticale de bază şi elemente generale privitoare la cultura şi istoria Republicii Croația.

Prerechizite: - responsabilitatea și motivație;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
93.
sem=2
Limbă croată 2 ( lector străin Petru Hațegan ) Activă
Cursul limbii croate ca limbă străină urmărește ca prin aplicarea rezultatelor celor mai recente cercetări și experiențe din domeniul lingvisticii, didacticii, metodicii și educologiei, alături de un studiu sistematic, perseverent și bine structurat al materialelor oferite, să conducă la dobândirea de competențe de comunicare (competențe lingvistice, sociolingvistice și pragmatice) și competențe generale, respectiv înțelegerea, aprecierea și valorizarea propriei culturi, respectul față de altul, deschiderea, curiozitatea față de celălalt și față de cultura acestuia.

Prerechizite: - deschidere și motivație;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
94.
sem=2
Limba engleză pentru CAE ( lect. univ. dr. Claudia Doroholschi ) Activă
Cursul se adresează atât studenților care doresc să susțină în viitor examenul Cambridge Advanced, cât și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleză. Cursul va urmări dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere necesare unui vorbitor avansat și vă va ajuta să vă dezvoltați cunoștințele de gramatică și vocabular la nivel C1, prin exerciții și activități care vă vor familiariza cu cerințele examenului CAE și vă vor pregăti să îi faceți față cu succes. Pentru a beneficia din plin de activitățile din cadrul acestui curs, recomandăm cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel B2 (sau obținerea a cel puțin 18 puncte la testul orientativ disponibil aici: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ ).

Prerechizite: - nivel de cunoastere a limbii engleze B2;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
95.
sem=1
Limba esperanto 1 ( conf. univ. dr. Mariana Pitar ) Activă
Cursul se adresează oricăriu student doritor de a învăța o limbă străină nouă. Limba esperanto este o limbă creată, internațională, ușor de învățat, cu reguli gramaticale simple, fără excepții și cu un lexic asemănător limbilor romanice. Este vorbită de câteva milioane de vorbitori, este limba oficială la UNESCO, există emisiuni, spectacole și canale de radio în această limbă. Este una dintre limbile folosite de Wikipedia.

Prerechizite: - pasiunea pentru limbi straine;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
96.
sem=2
Limba esperanto 2 ( conf. univ. dr. Mariana Pitar ) Activă
Cursul se adresează oricăriu student doritor de a învăța o limbă străină nouă. Limba esperanto este o limbă creată, internațională, ușor de învățat, cu reguli gramaticale simple, fără excepții și cu un lexic asemănător limbilor romanice. Este vorbită de câteva milioane de vorbitori, este limba oficială la UNESCO, există emisiuni, spectacole și canale de radio în această limbă. Este una dintre limbile folosite de Wikipedia.

Prerechizite: - acest curs se adresează atât celor care au urmat cursul din semestrul I, cât și celor care vor să înceapă de la 0 studierea acestei limbi;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
97.
sem=1
Limba germană pentru examene internaționale B1 ( lect. univ. dr. Beate Petra Kory ) Activă
Cursul se adresează studenților, care au deja cunoștiințe bune de limba germană și doresc să și le aprofundeze în vederea testării. Se va dezvolta competenţa de limbă pe patru nivele: înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană.

Prerechizite: - un nivel de limbă cel puțin apropiat de nivelul B1 (nivel mediu);

Număr maxim participanți: 30

98.
sem=2
Limba germană pentru examene internaționale B2 ( lect. univ. dr. Beate Petra Kory ) Activă
Cursul se adresează studenților, care au deja cunoștiințe foarte bune de limba germană și doresc să și le aprofundeze în vederea testării. Se va dezvolta competenţa de limbă pe patru nivele: înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană.

Prerechizite: - un nivel de limbă peste nivelul B1 (nivel mediu);

Număr maxim participanți: 30

99.
sem=1
Limba portugheză A1 1 ( Iolanda Vasile (lect. portughez) ) Activă
Cursul se adresează studenților care își doresc să învețe limba portugheză, indiferent de specializare sau facultate. Presupune dezvoltarea de competențe de înţelegere și interacțiune orală corespunzătoare nivelului A1 în Cadrul European Comun de Referință al Limbilor.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
100.
sem=2
Limba portugheză A1 2 ( Iolanda Vasile (lect. portughez) ) Activă
Cursul se adresează studenților care își doresc să învețe limba portugheză, indiferent de specializare sau facultate. Presupune dezvoltarea de competențe de înţelegere și interacțiune orală corespunzătoare nivelului A1 în Cadrul European Comun de Referință al Limbilor.

Prerechizite: - se adresează celor care au frecventat această disciplină și pe sem. 1;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
101.
sem=1
Limba portugheză B1 1 ( Iolanda Vasile (lect. portughez) ) Activă
Cursul se adresează studenților care își doresc să învețe limba portugheză, indiferent de specializare sau facultate. Presupune dezvoltarea de competențe de înţelegere și interacțiune orală corespunzătoare nivelului B1 în Cadrul European Comun de Referință al Limbilor.

Prerechizite: - studenții trebuie să aibă un nivel A2 de limba portugheză;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
102.
sem=2
Limba portugheză B1 2 ( Iolanda Vasile (lect. portughez) ) Activă
Cursul se adresează studenților care își doresc să învețe limba portugheză, indiferent de specializare sau facultate. Presupune dezvoltarea de competențe de înţelegere și interacțiune orală corespunzătoare nivelului B1 în Cadrul European Comun de Referință al Limbilor.

Prerechizite: - studenții trebuie să aibă un nivel A2 de limba portugheză;

- cursul se adresează celor care au frecventat această disciplină și pe sem. 1;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
103.
sem=2
Limba română: cultivarea limbii ( conf. univ. dr. Florina Băcilă ) Activă
Prin materialul teoretic şi practic propus pentru această disciplină dorim să aducem în atenţia celor interesaţi de corectitudinea şi nuanţarea exprimării scrise şi orale principalele abateri de la normele lexico-gramaticale întâlnite în limba română actuală, însoţite de explicarea cauzelor care duc la apariţia lor, precum şi de modalităţile de evitare a acestora. În definitiv, felul de a vorbi ori de a scrie reprezintă cartea de vizită a oricărui om care se respectă.

Prerechizite: - limbă şi comunicare la nivelul unui absolvent de liceu;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
104.
sem=1
Limbă și civilizație italiană 1 ( lect. univ. dr. Mirela Boncea ) Activă
Cursul se adresează tuturor studenților pasionați de limba și civilizația italiană.

Prerechizite: - interes pentru studiul limbii și civilizației italiene;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
105.
sem=2
Limbă și civilizație italiană 2 ( lect. univ. dr. Mirela Boncea ) Activă
Cursul se adresează tuturor studenților pasionați de limba și civilizația italiană.

Prerechizite: - interes pentru studiul limbii și civilizației italiene;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
106.
sem=1
Limba spaniolă A2 ( conf. univ. dr. Luminiţa Vleja ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care doresc să înveţe limba spaniolă. Prin activităţi şi exerciţii interactive îşi vor însuşi normele fonetice, fonologice şi ortografice ale limbii spaniole în diverse contexte lexicale tematice. Studenţii vor fi capabili să producă şi să înţeleagă un mesaj oral sau scris în limba spaniolă (A2) din diferite domenii şi circumstanţe vitale particulare.

Prerechizite: - studenţii trebuie să aibă un nivel A1 de limba spaniolă;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
107.
sem=2
Limba spaniolă B1 ( conf. univ. dr. Luminiţa Vleja ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care doresc să continue învăţarea limbii spaniole. Studenţii îşi vor însuşi sau vor repeta normele referitoare la pronunţia şi ortografia limbii spaniole în diverse contexte lexicale tematice, în special prin activităţi şi exerciţii interactive. Studenţii vor fi capabili să producă şi să înţeleagă un mesaj oral sau scris în limba spaniolă (B1), mai ales aspecte conversaţionale legate de administraţie, activităţi comerciale, culinare, spirituale cu care nativii români vin cel mai adesea în contact.

Prerechizite: - studenţii trebuie să aibă un nivel A2 de limba spaniolă;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
108.
sem=2
Lumea samurailor: Cultură şi civilizaţie japoneză medievală ( conf. univ. dr. George Șipoș ) Activă
În acest curs, ne întoarcem în timp în perioada de absolută dominaţie a clasei războinicilor japonezi, samuraii. Vom descoperi împreună că pacea şi dezvoltarea culturală şi religioasă, aşa cum le practica nobilimea japoneză din vechime, erau aspiraţiile samurailor mult mai mult decât dorinţa de a se lupta şi a muri cu onoare. Vom explora cele câteva secole fascinante dintre 1185 şi 1867, atât prin intermediul surselor istorice, cât şi prin cel al culturii lăsate în urmă de samurai, călugări, orăşeni şi ţărani.

Prerechizite: limba engleză nivel B1

Număr maxim participanți: 50

109.
sem=2
Noțiuni de istoria artei universale ( conf. univ. dr. habil. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
Curs introductiv în evoluția stilurilor artistice în domeniile majore și minore ale artei universale, desfășurat pe paliere cronologice ce debutează în arta preistorică, trecând prin faza antichității orientale a celei clasice, evul mediu, epoca modernă și contemporană.principala abilitate pe care studenții o vor dobândi este orientată către înțelegerea caracteristicilor stilurilor și recunoașterea lor, a elementelor ce definesc arhitectura , sculptura și pictura universală prin tehnici, autori, materiale, idei.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
110.
sem=2
Timișoara - artă și istorie ( conf. univ. dr. habil. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
Curs practic de istoria Timișoarei văzută prin monumentele de arhitectură , sculptură de for public și pictură (colecții muzeale), ce introduce studentul din punct de vedere ideatic în decriptarea monumentelor. Mesajul ideatic specific fiecărei perioade istorice este baza iconografiei specifice zonei Banatului cu ascendente formale în cele două zone din care provin influențele (est și vest), arta bizantină și arta apuseană medievală, renascenatistă, barocă, neoclasică, Seccesion, fiind doar câteva din stilurile analizate la curs. Abilitatea de a face difernța între forme de expresie ale unui stil sau a altuia este principalul obiectiv al acestui curs, aspect ce este exploatat la seminar prin studii de caz comparative.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Matematică și Informatică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
111.
sem=1
Astronomia în cultură ( conf. univ. dr. Marc Eduard Frîncu ) Activă
Astronomia în cultură explorează impactul pe care această știință la avut în societățile din preistorie și până astăzi. Se va pune accentul pe descoperiri în domeniu, tehnici de observație, bolta cerească, evidențiindu-se în același timp caracterul interdisciplinar al acestei științe.

Prerechizite: - noțiuni generale de istorie și astronomie;

- folosirea calculatorului;

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
112.
sem=2
Astronomie ( conf. univ. dr. Dan Comănescu ) Activă
Descrierea unor corpuri cerești, sisteme de corpuri cerești și fenomene astronomice semnificative. Învățarea unor modele relevante ale fenomenelor din „Astronomie”. Însușirea și utilizarea unor metode de modelare și simulare.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
113.
sem=1
Elemente de web design ( lect. univ. dr. Adriana Loredana Tănasie ) Activă
Scopul cursului este de a explica, într-un mod cât mai util și în același timp plăcut, noțiunile de bază de HTML și CSS, astfel încât viitorii cursanți să dobândească următoarele competențe:
• realizarea unei pagini Web
• folosirea instrucțiunilor HTML pentru realizarea paginilor și a instrucțiunilor CSS pentru formatarea acestora.
• capacitatea de a îngloba cunoștiințe din mai multe domenii și de a le aplica pentru realizarea unor aplicații concrete (site-uri web).
• îmbunătăţirea abilităţilor în utilizarea calculatoarelor și desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.

Prerechizite: - noțiuni fundamentale de operare calculator;

- utilizarea unui editor de text, salvare și deschidere diverse fișiere;

- noțiuni elementare despre internet;

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Muzică și Teatru
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
114.
sem=1
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională 1 ( conf. univ. dr. habil. Otilia Huzum ) Activă
Comunicarea, oratoria, măiestria folosirii cuvântului ca instrument de dialog asigura relaţionarea între oameni. Asumarea tehnicilor teatrale, care sunt de fapt tehnicile comunicării, şi corelarea lor organică cu alte mijloace de exprimare contribuie substanţial la relaţionarea de zi cu zi în toate aspectele vieţii. Prin dezbateri teoretice, prin exemplificări şi exerciţii, prin interpretări şi cercetări bazate pe o anumită cazuistică, texte literare sau teme la alegere voi dori să evidenţiez etapele care se succed către dobândirea unei bune comunicări şi, de ce nu, ridicarea rostirii, la nivel de artă şi elocinţă. Calitatea de orator implică şi o aprofundare a noţiunii de discurs, de ordonare a ideilor într-o anumită cronologie cu scopul de a transmite mesajul cât mai clar şi concis, argumentat şi axat pe acea paricularitate specifică care individualizează şi caracterizează fiecare fiinţă umană - originalitate.

Prerechizite: - cunoasterea limbii romane, abilitati de comunicare, de empatie, de relationare cu un grup restrans sau cu multimile;

Număr maxim participanți: 40

115.
sem=2
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională 2 ( conf. univ. dr. habil. Otilia Huzum ) Activă
La sfârșitul semestrului al II-lea studentul trebuie să facă diferența dintre expunerea unui text și interpretarea lui; să conștientizeze importanța legăturii dintre corp, acțiune, atitudine, cuvânt și emoție în relaționarea cu publicul țintă; să urmărească o comunicare eficientă și transmiterea corectă a mesajului; să-și îndeplinească scopul propus.

Prerechizite: - cunoasterea limbii romane, abilitati de comunicare, de empatie, de relationare cu un grup restrans sau cu multimile;

Număr maxim participanți: 40

116.
sem=1
Cultură muzicală 1 ( lect. univ. dr. Gabriel Almași ) Activă
Cursul își propune să ofere o viziune asupra evoluției muzicii occidentale și a intrumentelor muzicale de-a lungul timpului. Obiectivul îl reprezintă cunoașterea instrumentelor ce compun orchestra simfonică și implicit a muzicii, prin contactul direct (sau online) cu instrumentiști soliști ai filarmonicii și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru precum și prin audiții ale unor muzici din culturi și perioade istorice diferite. Competențele dobândite cuprind:
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic.
• Capacitatea de a formula pareri proprii despre o lucrare muzicală.
• Capacitatea de a privi muzica interdisciplinar.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
117.
sem=2
Cultură muzicală 2 ( lect. univ. dr. Gabriel Almași ) Activă
Cursul își propune să ofere o viziune asupra evoluției muzicii occidentale și a intrumentelor muzicale de-a lungul timpului. Obiectivul îl reprezintă cunoașterea instrumentelor ce compun orchestra simfonică și implicit a muzicii, prin contactul direct (sau online) cu instrumentiști soliști ai filarmonicii și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru precum și prin audiții ale unor muzici din culturi și perioade istorice diferite. Competențele dobândite cuprind:
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic.
• Capacitatea de a formula pareri proprii despre o lucrare muzicală.
• Capacitatea de a privi muzica interdisciplinar.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
118.
sem=1
Istoria muzicii universale 1 ( conf. univ. dr. Ani-Rafaela Carabenciov ) Activă
Cursul de „Istoria muzicii universale” trebuie să înlesnească însușirea și înțelegerea conexiunilor între mijloacele de limbaj muzical. Obiectivul specific este formarea capacității necesare pentru înțelegerea și cunoașterea stilului muzical aparținând unei opere, unui compozitor, unei epoci istorice. CT1 Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
119.
sem=2
Istoria muzicii universale 2 ( conf. univ. dr. Ani-Rafaela Carabenciov ) Activă
Cursul de „Istoria muzicii universale” trebuie să înlesnească însușirea și înțelegerea conexiunilor între mijloacele de limbaj muzical. Obiectivul specific este formarea capacității necesare pentru înțelegerea și cunoașterea stilului muzical aparținând unei opere, unui compozitor, unei epoci istorice. CT1 Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Sociologie și Psihologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
120.
sem=1
Antreprenoriat pentru schimbare socială ( prof. asoc. dr. Mihail Lisețchi ) Activă
Conținut:
Cursul explorează posibilitatea realizării de schimbări sociale prin abordări antreprenoriale.

Obiective:
• prezentarea și discutarea conceptului de antreprenoriat
• prezentarea și discutarea tipologiei formelor de antreprenoriat
• înțelegerea rolului antreprenoriatului social
• prezentarea și discutarea principalele procese specifice antreprenoriatului social
• prezentarea și discutarea cadrului juridic de reglementare a antreprenoriatului social
• dezvoltarea unui plan de afaceri specific antreprenoriatului social

Rezultate așteptate ale învățării:
• cunoașterea și utilizarea principalelor concepte legate de antreprenoriatul social
• întelegerea principalelor teorii și modele
• cunoașterea terminologiei specifice
• cunoașterea etapelor antreprenoriatului social
• cunoașterea principalelor procese specifice pt. antreprenoriatul social
• proiectarea unui plan de afaceri pt. o inițiativă de antreprenoriat social
• capacitate de reflecție critică, analiză, explicare și interpretare

Competențe transversale:
• Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite
• Capacitatea de a rezolva probleme şi de a lua decizii
• Capacitatea de a lucra în echipă: identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă, abilităţi de relaţionare interpersonală

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
121.
sem=2
Antropologie vizuală ( lect. univ. dr. Delia Nadolu ) Activă
Cunoașterea omului din perspectiva interculturală prin intermediul unor filme consacrate in domeniul antropologiei vizuale. Vor fi abordate teme precum: simbolul, mitul, magia, rit și ritual în culturile arhaice și în cele contemporane.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
122.
sem=1
Banii, fericirea, longevitatea - curs de psihologie aplicată ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
La întrebarea „Ce vă doriţi în viaţă?”, majoritatea oamenilor răspund sănătate, bani, fericire, viaţă lungă. Psihologia contemporană abordează aceste teme, de cele mai multe ori fragmentat în diverse subdomenii şi discipline. Psihologia, aşa cum este ea predată în majoritatea universităţilor, este orientată spre teorii şi cercetare şi nu arată suficient de clar studenţilor cum poate fi aplicată în viaţa reală. Publicul larg este interesat mai ales de cum rezultatele cercetărilor de vârf din domeniul psihologiei pot fi înţelese şi aplicate în viaţa de zi cu zi. Disciplina complementară ce oferă competențe transversale oferă studenţilor din UVT, indiferent de specializare, accesul la rezultatele ultimelor cercetări din domeniul psihologiei aplicate la viaţa cotidiană, în mod particular cele ale psihologiei economice şi economiei comportamentale, psihologiei cognitive şi evoluţioniste, psihologiei sociale aplicate în sănătate şi psihologiei environmentale. Pornind de la întrebări frecvente precum „Banii aduc fericirea?”, „De ce trăiesc mai mult oamenii fericiţi?”, „Care este efectul fericirii asupra sănătăţii şi longevităţii?”, cursul va demonstra puterea psihologiei de a promova bunăstarea fizică, mentală, interpersonală, socială şi environmentală. Disciplina constă în aplicarea sistematică a constructelor, principiilor, teoriilor, metodelor de cercetare, tehnicilor de intervenţie şi rezultatelor psihologiei pentru înţelegerea şi rezolvarea problemelor individuale şi sociale din viaţa reală.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
123.
sem=1
Călătoria vieții: Introducere în consiliere și dezvoltare personală ( conf. univ. dr. abilitat Patricia Runcan ) Activă
Disciplina se adresează studenților care doresc să-și dezvolte atitudini și abilități necesare în domeniul consilierii și dezvoltării personale, pentru a trăi o viață cu sens, pentru a se dezvolta personal și profesional și totodată, pentru a-și ajuta într-un mod semnificativ și real aproapele, atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere sau metorare, pe tot parcursul călătoriei vieții.
Obiectivul general al disciplinei urmărește inițierea și familiarizarea studenților cu privire la conceptele fundamentale din domeniul consilierii și dezvoltării personale, pentru a trăi o viață autentică, plină de semnificație, dar și sensibilizarea studenților pentru a-și ajuta într-un mod semnificativ și real aproapele, atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere sau metorare, pe tot parcursul călătoriei vieții.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

124.
sem=2
Civiltà e culture europee: L’Opera in Italia. Quattro secoli di melodramma ( dr. Gloria Gravina, conf. univ. dr. Ciprian Pânzaru ) Activă
Cursul se adresează tuturor studenților din Universitatea de Vest din Timișoara și are în vedere consolidarea cunoștințelor despre civilizația și cultura europeană în general și italiana în particular.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

125.
sem=1
Classroom laboratory ( conf. univ. dr. Melinda Dincă; conf. univ. dr. Anca Luștrea ) Activă
Obiectivul general al disciplinei „Classroom Laboratory” este: Dezvoltarea de competențe transversale prin învățare experiențială în echipe interdisciplinare, folosind tehnologii avansate de reprezentare și comunicare (VR), în vederea identificării de soluții la probleme sociale, de integrare ocupațională pentru persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și migranți;

Sunt urmărite obiectivele specifice:
OB1 Să analizeze probleme sociale în situații concrete, să identifice soluții cu impact social și sustenabile, să argumenteze în favoarea acestora.
OB2 Să comunice în echipe de învățare și cercetare interdisciplinare și multiculturale.
OB3 Să argumenteze soluțiile identificate de combatere a excluziunii sociale și discriminării.
OB4 Să utilizeze tehnologii de comunicare a informației în elaborarea proiectelor de cercetare; Se urmărește formarea de Competențe specifice: CP1 Rezolvarea problemelor de natură socială, pe baza unui demers analitic și reflexiv,

CP2 Analiza critică și argumentare științifică a situațiilor sociale,

CT1 Participarea activă la activități de învățare și de muncă în echipe interdisciplinare și multiculturale,
CT2 Comunicare și colaborare utilizând tehnologii digitale în activitățile de învatare și cercetare.

Cursul comun Classroom Laboratory se desfășoară în mod sincron, la UVT și la NTNU. În activitățile de predare și învățare sunt implicați:
• grupe interdisciplinare de studenți (de la științe sociale și inginerie civilă) și grupe mixte de studenți (de la NTNU și UVT), studenți de la ciclul I (UVT) și ciclul II de studiu (NTNU),
• cadre didactice și cercetători (echipă interdisciplinară de la UVT și NTNU),
• reprezentanți din lumea muncii: instituții, companii și ONG-uri care oferă servicii de mediere a muncii pentru categorii vulnerabile: romi, persoane cu dizabilități și migranți.
În vederea compatibilizării condițiilor de desfășurare a cursului, în acest prim an de implementare, testare și calibrare, solicităm desfășurarea orelor de curs și laborator în module săptămânale de 4 ore, în săptămânile 41 - 48 (perioada 05 octombrie - 27 noiembrie 2020 = însumând 28 de ore), miercurea, în intervalul orar 13:00 - 17:00. De asemenea, este necesară ofertarea disciplinei și către studenții de la specializările departamentelor Sociologie și Științe ale Educației (titularii disciplinei fiind de la aceste departamente) având în vedere că în această fază de pilotare, o bună informare și comunicare ajută la succesul implementării, iar studenții de la DS și DȘE sunt familiarizați cu condițiile de participare la acest curs (prezența 100%, cunoașterea limbii engleze, cunoștințe de TIC), le-a fost prezentat viitorul curs și modalitatea de lucru în echipe, împreună cu masteranzi de la NTNU și folosind instrumente digitale specifice. Precizăm că în acest an, la cursul comun „Classroom Laboratory”, avem în vedere o grupă de 25 de studenți, dintre care 20 de la Departamentele de Sociologie și Științe ale Educației.

Prerechizite: - limba engleză, nivel mediu de comunicare orală și scrisă;

- TIC (nivel mediu de competență în utilizarea platformelor digitale și MS Office);

Competentele lingvistice si de TIC sunt necesare deoarece aceasta disciplina este parte a proiectuluiCassroomLab. Disciplina este ofertata catre studentii Universitatii de Vest din Timisoara si catre studentii Universitatii NTU din Norvegia. Activitatile didactice se vor defasura in parteneriat si veti avea ocazia de a interactiona si de a lucra impreuna, alaturi de studentii norvegieni, in activitati de grup.

Număr maxim participanți: 25

126.
sem=1
Comunicare eficientă ( conf. univ. dr. Bogdan Nadolu ) Activă
Cursul își propune realizarea unei analize detaliate a eficienței comunicării cu accentuarea tehnicilor pentru realizarea practică a acesteia. Sunt incluse teme precum: comunicarea verbală și non-verbală, stiluri de comunicare verbală, tehnici de ascultare activă, comunicarea publică, Homo Interneticus, rețele sociale etc.

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
127.
sem=1
Cultură urbană ( lect. univ. dr. Atalia Onițiu ) Activă
Urbanul este un spațiu viu, care trăiește și se hrănește cu energiile locuitorilor săi. Cultura urbană este produsul conștient, chiar inconștient uneori, al comunității dintr-o localitate urbană. Ea se auto-definește continuu, se maturizează și speră să ajungă la o împlinire a sa. Cursul de ”Cultură urbană” are ca obiectiv principal cunoaşterea comunităţii teritoriale urbane sub aspect cultural și interpretarea elementelor care compun cultura oraşului. Studenții vor putea, prin parcurgerea acestui curs, să înțeleagă relaţiile sociale complexe şi modelele culturale existente în cadrul comunităţilor urbane, să înţeleagă concepte şi noţiuni specifice, să analizeze critic cultura propriului oraş și să ajungă la o mai bună acceptare a diversităţii culturale. Principalele competențe transversale pe care acest curs își propune să le dezvolte sunt munca în echipă, comunicarea și gândirea critică.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
128.
sem=2
De ce oamenii buni fac lucruri rele - curs de etică și integritate academică ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
Se spune că etica este precum oxigenul, ne amintim de ea doar atunci când ne lipsește. Alții cred că integritatea nu reprezintă cea mai mare realizare pe care un individ o poate avea în cursul vieţii, ci cea mai dificil de atins. În societatea complexă și diversă în care trăim, observăm cum unii oameni pot acţiona împotriva celorlalți fără a plăti riscul creat, oamenii moderni “pot avea opţiuni pe cheltuiala altora” cum ar spune Nassim Nicholas Taleb. Cursul DE CE OAMENII BUNI FAC LUCRURI RELE oferă o perspectivă restauratoare asupra eticii aplicate, principiilor, valorilor și normelor ce stau la baza comportamentului etic, drepturilor și obligațiilor studenților şi cadrelor didactice, încălcărilor codului etic și sancțiunilor, etc. dar mai ales pregăteşte studenţii pentru viitoarea lor carieră oferind o perspectivă realistă privind practicile și dilemele, vulnerabilitățile și provocările profesionale şi problemele etice ale cercetării, publicării şi predării propriei discipline.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

129.
sem=2
Etnopsihologie - Psihologia românilor ( prof. univ. dr. Alin Gavreliuc ) Activă
Conținut:
Disciplina își propune, într-o perspectivă interdisciplinară, să examineze modul în care s-a articulat identitatea socială românească în perioada modernizării și să exploreze principalele reprezentări despre „sine” și despre „celălalt” pe care corpul social românesc le-a articulat în ultimele două secole.
Obiective:
• Parcurgerea principalelor repere teoretice din istoria etnopsihologiei;
• Însuşirea conceptelor fundamentale din registrul abordării imagologice;
• Identificarea patternurilor valorice și atitudinale transgeneraționale asociate spațiului social românesc în perioada modernizării.
Competențe:
• Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și în domenii învecinate;
• Operarea cu un demers de tip interdisciplinar în lectura fenomenului identitar românesc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
130.
sem=2
Familie, copilărie și parentalitate cu impact ( conf. univ. dr. abilitat Patricia Runcan (Curs), dr. Remus Runcan (Seminar) ) Activă
Disciplina se adresează tuturor studenților care sunt interesați să se formeze în domeniul familiei (în general) și în domeniul parentalității (în special), pentru a-și putea forma o familie puternică și responsabilă, pentru a avea relații cu impact, semnificative, profunde, corecte și potrivite cu partenerul de viață și cu ceilalți membri din familie, în fiecare etapă de viață (în general) și cu copiii din familie, în toate etapele copilăriei (în special).
Obiectivul general al disciplinei urmărește inițierea și familiarizarea studenților cu privire la conceptele fundamentale din domeniul familiei, copilăriei și parentalității, precum și sensibilizarea și încurajarea studenților de a-și forma familii puternice, responsabile, ancorate în principii și valori creștine, pentru a avea un impact pozitiv și semnificativ în relaționarea cu cei din familie (în general) și cu copiii (în special), prin descrierea și explicarea impactului pe care îl au părinții asupra dezvoltării copilului și adolescentului, care va deveni adultul și părintele de mâine.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 120

131.
sem=1
Fenomenul rock: o socio-antropologie a nonconformismului și libertății ( conf. univ. dr. Sorin Pribac ) Activă
Principalul obiectiv al cursului destinat studenților UVT din anul 2 îl reprezintă etnografierea fenomenului rock&metal, a comunităților, grupurilor și a principalelor implicații socio-culturale și antropologice ale acestuia. Competențele transversale dobândite se circumscriu și exersării investigației socio-antropologice de teren, prin realizarea unor observații (participative) directe, prin întocmirea și susținerea, în fața colegilor, a unor micro-rapoarte de cercetare.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

132.
sem=1
Introducere în sociologie ( conf. univ. dr. Bogdan Nadolu ) Activă
Prin conținutul acestei discipline se vizează: familiarizarea studenților cu aparatul conceptul specific utilizat în sociologie (interacțiune, relație, grup, comunicare, socializare, comunitate), prezentarea și explicarea principalelor fenomene sociale (bunăstare, dezvoltare, urbanizare, tehnologizare) și, nu în ultimul rând, inițierea în analiza fenomenelor sociale.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
133.
sem=2
Leaning English with Technology / Limba engleză învățată cu ajutorul tehnologiei ( lect. univ. dr. Ramona Bran ) Activă
„Learning English with Technology” este un curs care încearcă să ofere o altă dimensiune învățării unei limbi străine. Disciplina se adresează tuturor studenților din UVT care doresc să dobândească competențe de comunicare în limba engleză prin intermediul unor noi tehnologii şi aplicaţii specifice mediului digital și/sau online. Cursul are propria platformă virtuală, un spațiu de învățare și management al conținuturilor accesibil doar celor care au ales materia ca disciplină transversală. Aici se regăsesc exerciții practice, link-uri web, precum și recomandări și informații tehnice despre software care pot facilita acumularea și sedimentarea unor cunoştințe de limba engleză.

Prerechizite: - nivel B1 de limba engleză;

- cunoștinte digitale minime (ex. tehnoredactare, căutare și navigare pe Internet);"

Număr maxim participanți: 30

134.
sem=1
Munca în echipă ( conf. univ. dr. Laurențiu Gabriel Țîru ) Activă
C1. Cunoașterea bazei teoretice și practice specifice managementului muncii în echipă
C2. Dezvoltarea abilităților necesare muncii în echipă
C3. Însușirea unor reguli comportamentale în echipă
C4. Cunoașterea și recunoașterea cauzelor disfuncțiilor muncii în echipă
C5. Dezvoltarea capacității de a rezolva conflicte de echipă
C6. Cunoașterea sistemelor de evaluare și de recompensare a echipei
C7. Dezvoltarea capacității de a aplica metodele și instrumentele specifice muncii în echipă

Disciplină dezvoltată în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030. Studenții din anul 3 care vor selecta această disciplină, pot deveni membri ai grupului țintă al proiectului și pot participa și la alte activități ale proiectului (sesiuni de consiliere, ateliere, workshopuri, conferințe, stagii). Mai multe detalii, aici: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/programe-pentru-studenti/.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
135.
sem=2
Organizații pentru schimbare socială ( prof. asoc. dr. Mihail Lisețchi ) Activă
Conținut:
Cursul explorează formele organizaționale ce sunt utilizabile pentru a realiza schimbări sociale.

Obiective:
• Prezentarea și discutarea conceptului de organizație
• Prezentarea și discutarea tipologiei organizațiilor economiei sociale
• Prezentarea și discutarea principalele procese organizaționale din perspectiva managementului
• Prezentarea și discutarea relațiilor dintre organizațiile economiei sociale și mediul în care ele acționează
• Prezentarea și discutarea cadrului juridic de reglementare a organizațiilor de economie socială și identificarea măsurilor de politici publice aferente
• Prezentarea și discutarea rolului rețelelor de reprezentare a organizațiilor de economie socială

Rezultate așteptate ale învățării:
• cunoașterea și utilizarea principalelor concepte privind organizațiile de economie socială
• cunoașterea terminologiei specifice
• cunoașterea diferențelor dintre diverse forme organizaționale sub care operează organizațiile de economie socială
• cunoașterea principalelor procese organizaționale specifice pt. organizațiile de economie socială
• capacitate de reflecție critică, analiză, explicare și interpretare

Competențe transversale:
• Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite
• Capacitatea de a rezolva probleme şi de a lua decizii
• Capacitatea de a lucra în echipă: identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă, abilităţi de relaţionare interpersonală

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
136.
sem=1
Patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă ( lect. univ. dr. Mariana Balaci ) Activă
Patrimoniul cultural sub toate formele sale, material sau imaterial, mobil, ori imobil reprezintă o moștenire a societății omenești. El însumează o multitudine de realizări ale generațiilor trecute care s-au păstrat până în prezent și pe care avem obligația nu doar morală de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Pentru a putea realiza această îndatorire e necesar ca mai întâi să recunoaștem, să cercetăm, să protejăm și să punem în valoare toate aceste elemente care constituie patrimoniul cultural național și chiar internațional. Patrimoniul cultural reprezintă un atu major de care dispune Europa și este o componentă importantă a proiectului european, contribuind la definirea identității europene. De asemenea, patrimoniul cultural contribuie la îndepărtarea disparităților sociale, facilitează incluziunea socială și participă la viața culturală și socială a unei comunități. Patrimoniul cutural în ansamblul său poate fi privit ca un promotor al diversității și al dialogului intercultural.
Comunitățile locale și societatea în ansamblul ei au o responsabilitate publică pentru protejarea patrimoniului cultural. Tot mai mult în ultimii ani la nivel mondial politicile culturale și patrimoniul cultural sunt teme de interes pentru noi toți. Dezvoltarea durabilă, asemeni patrimoniului cultural, sunt elemente de responsabilitate publică, putând deveni un ajutor reciproc. Patrimoniul cultural poate fi privit ca o sursă inepuizabilă de beneficii pentru comunitate, iar prin politicile care susțin dezvoltarea durabilă a unei zone geografice ori a unei comunități se poate găsi cea mai bună metodă de valorificare a patrimoniului.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

137.
sem=2
Povestiri digitale ( conf. univ. dr. Gabriela Grosseck ) Activă
Poveştile au mare efect asupra oamenilor, influenţele lor nemaifiind valabile doar în rândul celor mici, ci şi asupra celor mari. Cine nu îşi aduce aminte de o poveste anume pe care o îndrăgea când era mic? Oricare din noi ne amintim acele basme care ne-au marcat într-un fel anume conştiinţa şi care puteau face referire cumva într-un mod inconştient cu viaţa noastră de atunci, cu relaţiile pe care le aveam cu societatea sau familia, şi fiecare din noi ne identificam undeva într-o poveste. Ne regăsim într-un personaj, iar faptul că toate poveştile se termină frumos ne induce subtil puterea realizării de sine.
Povestiri Digitale este un curs care încearcă să ofere o altă dimensiune și culoare artei de a spune povești și care combină textul cu imagini, muzică, film, voce pentru a pune în valoare diferite experiențe de viață, situații și perspective, care urmărește a crește dezvoltarea de abilități și cunoștințe a tehnicilor de tip digital storytelling, în fapt a învăța digitalstorytelling prin intermediul storytelling-ului.
Vor fi tratate aspecte legate de fundalul teoretic de povestitor, informații tehnice și sprijin pentru dezvoltarea de povestiri digitale. De asemenea, cursul conține, exerciții practice și link-uri web la materiale și programe interesante pentru a explora subiecte în profunzime care să sprijine munca studenților pe povești digitale.
La seminar, studenții vor primi sfaturi concrete prin exemple practice referitoare la modul de utilizare povestiri în diferite domenii conexe specializării studentului. Cursul conduce studenții să creeze propriile lor povești pas cu pas.
Disciplina are propria platformă virtuală, un spațiu închis de învățare și management al conținuturilor.

Prerechizite: - competențe digitale minime (navigare internet, editor de texte, construcție prezentări electronice, etc.);

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
138.
sem=1
Sănătatea ocupațională în era tehnologică ( prof. univ. dr. Delia Vîrga ) Activă
Sănătatea ocupațională în era tehnologică este un subiect foarte actual iar informațiile din acest curs constituie premise și pentru devoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților, care să le permită protecția sănătății la locul de muncă, evitarea îmbolnăvirilor și promovarea stării de bine în mediul organizațional.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 65

139.
sem=2
Socio-antropologia religiilor ( lect. univ. dr. Atalia Onițiu ) Activă
Prin disciplina „Socio-antropologia religiilor” urmărim o înţelegere temeinică a mişcărilor și fenomenelor religioase, prin abordarea religiei ca pe un fapt social. În contextul rolului semnificativ ocupat de credințele religioase în mentalul colectiv contemporan, apreciem ca oportună o disciplină care își propune să analizele deopotrivă tipurile de religii, fenomenologia, relaţiile dintre mit-ceremonial-ritual, formele de magie şi raportul lor cu religia, legătura dintre ideologie și putere, structurile sociale sau comportamentale în cadrul cărora diversele credinţe se manifestă sub formă de rituri. Studenții vor dobândi abilități de comunicare și gândire critică prin realizarea în echipă a unor proiecte cu o tematică variată, adaptată și actualizată la tendințele lumii contemporane.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
140.
sem=2
Socio-antropologia satului bănățean ( lect. univ. dr. Mariana Balaci ) Activă
Disciplina pe care o propun spre studiu studenților de la alte specializări din Universitatea de Vest pornește de la o bună cunoaștere a realităților sociale și economice ale satului bănățean. De asemenea pentru a putea înțelege cât mai bine stadiul actual al dezvoltării mediului rural este important să cunoaștem trecutul istoric al Banatului, al populațiilor de diferite etnii care conlocuiesc aici de sute de ani. Aceste aspecte care definesc o radiografie a trecutului spațiului bănățean sunt importante pentru a realiza o fotografie a satului actual bănățean. Sunt de urmărit elementele sociale, juridice, economice, culturale și religioase ale oamenilor care locuiesc în spațiul rural bănățean și de a urmări procesele și contextele social-identitare, asa cum sunt ele conturate în prezent în satele din Banat. Acest curs își propune să urmărească din perspective multidisciplinare realitățile trecute și actuale din satele bănățene.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
141.
sem=2
Sociologia comunicării ( conf. univ. dr. Bogdan NADOLU ) Activă
Cursul își propune realizarea unei analize detaliate a dimensiunilor sociale specifice comunicării, abordând teme precum: comunicarea verbală și non-verbală, stiluri de comunicare, tehnici de ascultare, text vs. imagine, Homo Interneticus, rețele sociale etc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
142.
sem=2
Sport și societate ( conf. univ. dr. Marius Vasiluță-Ștefănescu ) Activă
Cursul se adreseaza în special studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, dar și studenților de la alte specializări, urmărind aspecte care vizează interacțiunea dintre indivizi, interacțiunea în cadrul grupurilor în relație cu instituțiile și rețelele sociale în domeniul specific al practicanților sportului. De asemenea, cursul pune accent pe latura aplicativă a sociologiei sportului, care poate avea ca obiect dar nu se limitează la studiul echipelor, practicanților sportului, al antrenorilor și relațiilor dintre acești actori și instituțiile sportului, cât și cu instituții din afara domeniului, incluzând structurile administrative, guvernamentale, sistemul educațional, de sănătate și economic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
143.
sem=2
Strategii de învățare academică eficientă ( lect. univ. dr. Claudia Borca ) Activă
Cursul transversal se adresează studenților care doresc să își formeze abilități eficiente de învăţăre academică prin: însușirea unor metode şi tehnici eficiente de învățare academică; aplicarea principiilor și cerințelor specifice unei învăţării autoreglate în activitatea academică proprie; instrumentarea cu tehnici ale unei învățări de profunzime; aplicarea principiilor specifice mediilor inovative de învățare; managementul activităților de învățare academică etc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

DCT oferite de Facultatea de știinţe Politice, Filosofie și știinţe ale Comunicării
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
144.
sem=2
Analiza conflictelor internaționale ( lect. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Cursul urmărește deprinderea studenților cu vocabularul și temele specifice analizei conflictelor internaționale, poziționarea critică față de binomul putere-spațialitate și descifrarea modalităților de construire a spațialității în raport cu anumite interese (preponderent politice și economice) specifice exprimate mai mult sau mai puțin codificat în cadrul unor discursuri, respectiv formarea unei atitudini perceptive, constructive și, acolo unde este cazul, critice faţă de sursele de conflict potențiale sau reale existente pe scena internațională și stimularea implicării personale a studenţilor în identificarea situaţiilor cu potențial conflictogen în diferite conjuncturi.


Prerechizite: - preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
145.
sem=1
Antrenamentul abilităților de gândire critică ( prof. univ. dr. Gheorghe Clitan ) Activă
Obiectivul general: Antrenarea abilităţilor de gândire critică prin aplicarea unor teste specifice.
Obiectivele specifice:
1) Utilizarea corectă a instrumentelor gândirii critice în viaţa de zi cu zi, în practica argumentarii stiintifice: puterea de discernământ, luarea deciziei, susţinerea unui punct de vedere ş.c.l.;
2) Dezvoltarea abilitatilor de identificare, evaluare şi construcţie / deconstrucţie a structurilor argumentative sănătoase / înşelătoare din orice tip de discurs.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

146.
sem=2
Cetățenie digitală ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Familiarizarea cursanților cu conceptul de cetățenie digitală, cu drepturile și responsabilitățile asociate cetățeniei digitale, precum și cu riscurile aferente unei utilizări necorespunzătoare.

Prerechizite: - competențe digitale de bază;

- deoarece o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză, se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1);

- deschiderea pentru utilizarea efectiva a aplicatiilor de tip social media, inclusiv retele sociale;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
147.
sem=1
Competențe digitale ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Familiarizarea cursanților cu conceptul de conținut digital și competențele digitale asociate, cu utilizarea eficientă a informației online pentru acces, stocare, reutilizare, prezentare, analiza critică a aconținutului online etc. precum și cu riscurile aferente unei utilizări necorespunzătoare.

Prerechizite: - competențe digitale de bază;

- deoarece o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză, se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1);

- deschiderea pentru utilizarea efectiva a aplicatiilor de tip social media, inclusiv retele sociale;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
148.
sem=1
Consiliere filosofică și etică ( conf. univ. dr. Florin Lobonț ) Activă
Recunoșterea problemelor etico-filosofice (existențiale, relaționale, decizionale, morale, axiologice) ale indivizilor și grupurilor; introducere în metodele de analiză și soluționare a acestor probleme; dezvoltarea fundamentată etico-filosofic a autonomiei personale; dezvoltarea fundamentată etico-filosofic a capacității de negociere.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
149.
sem=1
Coroana Română. Istorie și contemporaneitate ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
În România post-decembristă Casa Regală a României a fost multă vreme un subiect tabu. Coroana Româna reprezintă nu doar trecutul acestui neam, dar și prezentul pentru că Familia Regală a României s-a implicat în marile proiecte de țară, asta dacă este să amintim doar momentul integrării României în Uniunea Europeană. Prin acest curs, studenții vor cunoaște istoria Coroanei Române, dar vor conștientiza rolul jucat de Casa Regala în contemporaneitate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

150.
sem=1
Cultura informației [Information literacy]: tehnici de căutare și organizare a resurselor informaționale electronice și tradiționale ( lect. univ. dr. Maria Micle ) Activă
Cercetarea documentară și metamorfozele lecturii: formarea unor competețe de căutare a informației bibliografice în baze de date specializare, cataloage electronice; fundamentarea unor practici de selectarea și evaluarea critică a informațiilor; organizarea și prelucrarea corectă a resurselor print și electronice, după standarde internaționale de citare (ISO 690, APA, MLA, Harvard); evitarea plagiatului; folosirea unor instrumente digitale, precum: Turnitin, Mendeley și EndNote.

Prerechizite: - cunoștințe/competențe generale de căutare pe internet și de scriere academică;

Număr maxim participanți: 30

151.
sem=2
Despre bunele maniere în societatea contemporană ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Există de-a lungul istoriei o multitudine de scrieri despre bunele maniere. Societatea s-a schimbat mereu și regulile au ținut pasul cu noile tendințe exprimate de timpuri. În societatea contemporană se pune întrebarea dacă mai avem nevoie de reguli care să definească bunele maniere. Mai sunt bunele maniere un atuu pentru un tânăr în formare? Cursul va face o trecere în revistă a regulilor în materia bunelor maniere, încercând să oferim studenților nu doar o expunere teoretică, activitatea didactică urmând a avea un pronunțat caracter practic.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

152.
sem=2
Fake news & contents ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Familiarizarea cursanților cu conceptul de conținut online, social media, responsabilitate, intimitate, securitate și manipulare și distorsionare a datelor online, cu contextul național și internațional pentru scopurile menționate: accesul la conținutul online, tipuri de date, utilizatori, aplicații și conținuturi online.

Prerechizite: - competențe digitale de bază;

- deoarece o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză, se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1);

- deschiderea pentru utilizarea efectiva a aplicatiilor de tip social media, inclusiv retele sociale;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
153.
sem=2
Filosofia fizicii. Aristotel ( conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș ) Activă
Este un curs introductiv care își propune să prezinte conceptele fundamentale ale gândirii fizice în filosofia lui Aristotel: conceptul de physis/natura, mișcare, loc natural, timp și temporalitate, spațiu, infinit, necesitate, șansă, întâmplare. Textul fundamental care va sta la baza discuției este tratatul „Fizica” al lui Aristotel.

Prerechizite: - abilități de lectură analitică a unui text, cunoștințe generale de istoria culturii europene;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
154.
sem=1
Filosofia minții ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să discute problema relației minte-corp în gândirea filosofică contemporană, încercând să ofere câteva răspunsuri la întrebări precum: Ce este mintea? Cum se raportează mintea la restul realității? Este creierul un computer? Cum pot gândurile noastre să fie despre alte lucruri? În acest context teoretic se urmăreste dezvoltarea spiritului critic și a abilităților argumentative ale studentilor.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
155.
sem=2
Filosofia sexualității și a mariajului ( conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș ) Activă
Cursul explorează câteva direcții de problematizare filosofică asupra sexualității și mariajului. Se vor examina atât fundamentele teoretice ale problemei (distincțiile clasice între eros, philia și agape, problema diferenței specifice sau trăsăturilor necesare ale iubirii, probleme ca durabilitatea, emoția, moralitatea, restricțiile, fanteziile și perversiunea, obiectificarea sexuală, problema virtuților și viciilor), dar și chestiuni aplicate pe care filosofii le analizează în tratatele de etică, morală, antropologie filosofică: sexul ocazional, adulterul, sexul virtual și la distanță, monogamia și poligamia și alte controverse actuale. În cadrul seminarului studenții vor desfășura două tipuri de activități: dezbaterea pornind de la texte filosofice, respectiv o activitate practică de organizare a unei dezbateri publice pe teme de sexualitate și mariaj.

Prerechizite: - abilități de lectură analitică a unui text, cunoștințe generale de istoria culturii europene;

Număr maxim participanți: 70

156.
sem=2
Filosofia spațiului și timpului ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să prezinte principalele perspective asupra spațiului și timpului în gândirea filosofică și științifică contemporană, încercând să răspundă la întrebări precum: Ce este spațiul?, Ce este timpul?, Este timpul o iluzie?, Care este legătura între timp și conștiința umană?, Este posibilă călătoria în timp?, etc. Se urmăreste, de asemenea, dezvoltarea spiritului critic prin compararea diferitelor concepții filosofice și științifice despre spatiu și timp și prin analiza argumentelor oferite de acestea.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
157.
sem=2
Filosofia științei ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să prezinte o perspectivă contemporană asupra naturii gândirii științifice, încercând să propună câteva răspunsuri la întrebări precum: Ce este știința?, Care este legătura dintre teorie și observație?, Ce este o lege științifică?, Ce este explicația științifică?, Care este relația științei cu realitatea?, Există progres în știință?, etc. Se urmăreste, de asemenea, dezvoltarea spiritului critic prin compararea diferitelor concepții filosofice din filosofia științei și analiza argumentelor propuse.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
158.
sem=1
Geopolitică și geostrategie ( lect. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Cursul are ca obiective însuşirea principalelor concepte, modele şi orientări promovate de şcolile de gândire geopolitică; consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dimensiunea spaţială a relaţiilor de putere; cunoaşterea şi înţelegerea poziţiei geopoliticii româneşti în discursul geopolitic global; racordarea cunoştinţelor comune la cunoaşterea ştiinţifică a proceselor economice şi sociale cu valenţe geopolitice şi geostrategice a zonelor de mare interes politic; interpretarea corectă şi nuanţată a relaţiilor dintre structurile spaţiale şi decizia politică; explicarea contextuală, logică şi argumentată a comportamentelor actorilor politici cu rol major în configurarea lumii, de la nivel local până la nivel global.

Prerechizite: - preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
159.
sem=2
Ideologii și regimuri politice nedemocratice ( lect. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Cursul urmărește deprinderea studenților cu vocabularul și temele specifice ideologiilor și regimurilor politice nedemocratice;
înțelegerea și identificarea principalelor concepte specifice disciplinei (tiranie, dictatură, autoritarism, fascism, nazism, totalitarism, populism), respectiv a exemplelor politice concrete în care au fost sau încă sunt recognoscibile; identificarea principalelor vulnerabilități ale regimurilor democratice consolidate în contextul ascensiunii ideologiilor, mișcărilor și partidelor politice extremiste și populiste; cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice nedemocratice; stimularea implicării personale a studenţilor în identificarea evenimentelor politice recente şi contemporane care contribuie la dinamizarea, transformarea sau înlocuirea sistemelor politice existente.

Prerechizite: - preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 70

160.
sem=1
Instituții politice ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Într-o democrație, cultura politică este un concept ce nu este înscris doar în literatura de specialitate, conceptul prinde viață și este folosit intens. Cultura politică participativă ne indică faptul că cetățenii se implică în viața cetății sau a comunității, iar pentru ca acest lucru să fie viabil, ei trebuie să cunoască arhitectura instituțională a sistemului politic. Cursul de Instituții politice dorește să introducă studenții, atât teoretic, cât și practic prin simulările de seminar, în tainele sistemului politic românesc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
161.
sem=2
Interpretări filosofico-istorice ale Holocaustului ( conf. univ. dr . Florin Lobonț ) Activă
Analiza filosofică a consecințelor și semnificațiilor Holocaustului (la nivel cultural, istoriografic, politic și ideologic) în perioada postbelică prin analiza unor opere diverse (de la filosofia postmoderna, la literatura, istoriografie, memoriale, artă și cinematografie).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

162.
sem=1
Introducere în filosofie ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să ofere câteva răspunsuri din perspectiva gândirii contemporane la unele întrebări filosofice: Ce este binele?, Suntem cu adevărat liberi?, Ce înțelegem prin adevăr, realitate, raționalitate și cunoaștere?, Putem ști cu adevărat ce se întâmplă în mintea unei alte persoane? De asemenea, se urmăreste dezvoltarea spiritului critic prin compararea diferitelor concepții filosofice și prin analiza argumentelor propuse de acestea.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
163.
sem=2
Introducere în protocol și etichete diplomatice ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul dorește să introducă studenții în principalele instituții folosite în protocolul diplomatic. Cursul este unul practic, prelegerile vor fi împănate cu multiple exemple. Eticheta ne ghidează și ne oferă reguli pe care trebuie să le respectăm la diferite ocazii, așa spre exemplu ce ținute purtăm la anumite evenimente.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

164.
sem=2
Introducere în Social Media ( lect. univ. dr. Oana Barbu-Kleitsch, asist. univ. dr. Bianca Drămnescu ) Activă
Curs introductiv ce urmărește familiarizare studenților cu managementul diferitelor platforme de social media, cu accent pe Facebook. Explorează specificul rețelelor de socializare, particularități ale promovării online prin intermedul lor precum și targetarea publicului țintă. Scopul cursului este acela de a face studenții capabili să creeeze conținuturi de interes pentru publicuri specifice în social media, să creeze buzz marketing în jurul unui conținut original, să aducă și să monitorizeze trafic targetat pe o anumită rețea de socializare.

Prerechizite: - abilități de creare de conținut, cunoasterea utilizării calculatorului, preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 25

165.
sem=1
Introducere în știința rețelelor ( lect. univ. dr. Silvia Fierăscu ) Activă
Știința Rețelelor este despre legile care guvernează conectivitatea între oameni, organizații, țări, idei, texte, bani, sinapse, visururi, molecule, prin relații diverse - prietenii, colaborare, interacțiune, afiliere, comunicare, sau orice alt fel de relație vă trece prin minte. Folosind teorii sociale, formule matematice, programe de analiză statistică, date empirice și vizualizarea rețelelor, răspundem împreună la întrebări precum: Cum arată rețelele de comunicare informală într-o organizație sau rețelele de social media? Cine sunt cei mai importanți actori într-un sector și ce roluri au ei în mobilizarea indivizilor și organizațiilor? Cine sunt persoanele cele mai influente în spațiul social media și care este impactul lor asupra opiniei publice? Cum traversează știrile false rețelele sociale și ce rol grupurile în moderarea și modelarea lor? Cum rezolvăm probleme de polarizare, segregare, izolare socială în diferite contexte? Cum formăm rețele sociale durabile? Sau cum învestigăm și destrămăm rețele teroriste, de crimă organizată sau de corupție? Știința Rețelelor este una dintre cele noi, importante, dinamice și de impact științe ale secolului 21, cu orientare spre rezolvarea problemelor de management al oamenilor, organizațiilor, economiilor, de management al schimbării. În cadrul acestui curs, învățăm cum să analizăm corect și eficient rețele sociale și cum să înțelegem cauzele și efectele lor în societate.

Prerechizite: Interesul de a face știință aplicată pentru a rezolva probleme reale.

Număr maxim participanți: 25

166.
sem=1
Monarhia constituțională în România: coordonate europene și particularități românești ( prof. univ. dr. Vasile Docea ) Activă
Obiectivul cursului constă în cunoașterea aprofundată a sistemului politic și a regimului politic din România în perioada monarhiei constituționale (1866-1947). Perspectiva adoptată este una comparativă, constând în raportarea caracteristicilor monarhiei constituționale din România la tendințele europene din epocă. Cursul își propune să prezinte teme precum: rolul politic și cultural al monarhilor și familiei regale, legăturile dintre casa regală și mediul politic, particularitățile locale ale sistemului politic, tipologia monarhiilor constituționale europene, cu accent pe monarhiile „de import” balcanice, rolul monarhilor în procesul de modernizare și democratizare etc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
167.
sem=1
Politici comparate ( lect. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Cursul are ca obiective însuşirea principalelor concepte și interpretări utilizate în cadrul Politicilor Comparate (majoritarism, pluralism, proporţionalism, civism, schimbare politică); consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dinamica regimurilor politice europene şi nu numai prin prisma abordării comparative; cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice; racordarea cunoştinţelor comune la cunoaşterea nuanțată și plasată în context internaţional a tipurilor de regimuri politice şi sisteme electorale existente pe mapamond; interpretarea adecvată a diversității tipologiei mai sus menţionate.

Prerechizite: - preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
168.
sem=1
Revoluția de la Timișoara din 1989 ( lect. univ. dr. Vasile Szabo ) Activă
Cursul Revoluția de la Timișoara din 1989 are ca prim scop informarea studenților și a publicului larg cu privire la cele mai importante evenimente petrecute la Timișoara în perioada decembrie 1989-1990. Cel de al doilea scop este de a oferi un cadru de dezbatere pentru diversele aspecte controversate ale Revoluției din 1989 de la Timișoara. Cursul pune în lumină figurile importante ale mișcării pentru libertate și democrație, eroi, participanți cu merite deosebite, dar și figurile cu putere de decizie din cadrul sistemului comunist totalitar implicate în încercarea de înăbușire a mișcării revoluționare.
Cursul are două componente:
1) cronologia evenimentelor și 2) punerea în dezbatere a unor teme fundamentale ale Revoluției de la Timișoara, inclusiv cea privind elementele rămase mai puțin cunoscute. Pentru a putea detalia fiecare subiect, la fiecare întâlnire vom avea invitați din rândul participanților la evenimente, dar și oameni de cultură, capabili să pună lucrurile în context și să ofere explicații pentru cele întâmplate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
169.
sem=1
Social media pentru căutarea de burse, internshipuri și locuri de muncă ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Familiarizarea cursanților cu conceptul de social media, responsabilitate, intimitate, securitate a datelor online, cu contextul național și internațional pentru căutarea de locuri de muncă, internshipuri și burse.

Prerechizite: - competențe digitale de bază;

- deoarece o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză, se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1);

- deschiderea pentru utilizarea efectiva a aplicatiilor de tip social media, inclusiv retele sociale;

Număr maxim participanți: 30

170.
sem=2
Testarea abilităților de gândire critică ( prof. univ. dr. Gheorghe Clitan ) Activă
Obiectivul general: Evaluarea, prin testare, a abilităților de gândire critică;
Obiectivele specifice:
• Evaluarea, prin testare, a abilităților de gândire logico-argumentativă;
• Evaluarea, prin testare, a abilităților de gândire comprehensivă;
• Evaluarea, prin testare, a abilităților de gândire analitică.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

171.
sem=1
Transmedia Storytelling – arta de a spune povești într-o lume digitală ( lect. univ. dr. Oana Barbu-Kleitsch ) Activă
Cursul explorează două concepte centrale ale lumii tehnologizate în care trăim. Pe de-o parte conceptul de storytelling ca tehnică folosită în strategia de comunicare a informațiilor, ideilor și valorilor sociale, iar pe de altă parte conceptul de transmedia ce scoate în evidență varietatea platformelor destinate comunicării pe care le avem astăzi precum și utilizarea lor integrată. Transmedia Storytelling reprezintă, așadar, tehnica de a spune o singură poveste pe mai multe platforme și formate folosind tehnologii digitale actuale. Cursul are în vedere ințelegerea, analiza dar și crearea de produse multimedia care își comunică narațiunea printr-o multitudine de canale media integrate.

Prerechizite: - abilități de creare de conținut, cunoasterea utilizării calculatorului, preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 25

172.
sem=1
Uniunea Europeană - crize și realizări ( lect. univ. dr. Corina Turșie ) Activă
Cursul urmărește înţelegerea integrării europene prin prisma binomului dialectic „provocări-soluții”: înţelegerea faptului că evoluția integrării europene până în prezent este marcată de supremația forțelor integrative în raport cu cele dezintegrative permite interpretarea Uniunii Europene ca proiect normativ viabil și în viitor. Pentru toți cei interesați de un Curs care va crea cadrul de discuții libere asupra a modului în care Uniunea Europeană ne afectează viața de zi cu zi, vă aștept să vă înscrieți. La finalul cursului veți avea o bază de analiză critică a evenimentelor politice europene mai vechi și mai noi și vă veți fi exersat abilitățile de comunicare, argumentare și de muncă în echipă.

Prerechizite: - doar o preocupare pentru înțelegerea lumii în care trăim;

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
173.
sem=2
Utilizarea bibliotecii universitare ( prof. univ. dr. Vasile Docea ) Activă
Obiectivul general al disciplinei îl constituie înțelegerea corectă și deplină a tuturor serviciilor oferite utilizatorilor de către Bibliotecile Universitare, în particular de Biblioteca Centrală Universitară. Pentru a atinge acest scop, cursanții sunt familiarizați cu structura bibliotecii, cu tipurile de serviciii oferite (spații de lectură, împrumut, bibliografii, acces la literatură științifică în fortmat electronic etc.), atât prin expuneri teoretice, cât mai ales prin aplicații practice. De asemenea, cursul conține metode și proceduri de utilizare corectă și eficientă informațiilor oferite de bibliotecă, dar și elemente de etică a utiizării acesteia.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate