Facultatea la care sunteți student:
Nr. matricol(din carnetul de student) :
Ultimele 3 cifre ale CNP-ului:


Pentru autentificare
- selectați facultatea la care SUNTEȚI student
- toți studenții vor folosi numărul matricol
- completați ultimele 3 cifre ale cnp-ului (inclusiv 0)

Pentru probleme adresați-vă pe mail la adresa dct@e-uvt.ro .
Ocuparea locurilor la disciplinele ofertate se face după principiul "primul venit, primul servit".
Disciplinele care și-au completat numărul de locuri disponibile sau care sunt din domeniul dvs de studiu nu apar în lista.

Pt. viitorul an 3 (actualul an 2): Nu aveți voie să REalegeți o disciplină studiată în anul 2 !